Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Tuy An

(Ngày đăng: 26/11/2015 00:00:00, bởi: admin)

Vụ Hè Thu năm 2015, nhờ sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Phú Yên, HTX Tây An Dân đã được Trung tâm hỗ trợ cho bà con nông dân mô hình sản xuất bắp lai trên nền đất lúa kém hiệu quả. Đây là cơ hội để người dân chuyển đổi cơ cấu cây t

/uploads/news/2015_11/anh-bap-2-trang-6-640x480.jpg An Dân là một xã nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa hơn 100 ha. Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng: Năng suất, sản lượng lương thực ổn định, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên, đời sống nông dân được cải thiện. Tuy nhiên, trong tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng thiếu hụt cùng với tập quán canh tác lạc hậu của nông dân thì sản xuất nông nghiệp đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Một số diện tích trồng lúa thường xuyên bị hạn, năng suất thấp, cần được chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả hơn. Vụ Hè Thu năm 2015, được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Phú Yên đã tạo điều kiện cho HTX Tây An Dân thực hiện mô hình sản xuất bắp lai trên nền đất lúa kém hiệu quả. Đây là cơ hội để người dân được tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Ngày 29/9/20015 vừa qua. HTX Tây An Dân cùng với Trạm Khuyến nông –Khuyến ngư huyện Tuy An đã tổng kết mô hình “Sản xuất bắp lai vụ Hè thu 2015”. Mô hình được thực hiện ở cánh đồng Mỹ Long, xã An Dân với diện tích 5 ha, 36 hộ tham gia, bà con được hỗ trợ 100% lượng giống bắp G49, 30% phân bón và thuốc BVTV. Sau hơn 3 tháng thực hiện mô hình, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của cán bộ kỹ thuật cũng như sự nhiệt tình của bà con nông dân thì năng suất bình quân mô hình đạt được 63,6 tạ/ha cao hơn so với đối chứng 19,6 tạ/ha, một số hộ thâm canh tốt năng suất đạt trên 70 tạ/ha; như hộ bà Bùi Thị Dung đạt 73 tạ/ha, hộ ông Đặng Văn Trung đạt 75 tạ/ha. Lãi bình quân của mô hình đạt 11.041.000 đồng/ha. So với trồng lúa hay trồng bắp theo canh tác truyền thống trước đây thì mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, bà con làm mô hình ai nấy đều phấn khởi, vui mừng. /uploads/news/2015_11/anh-bap-trang-6-640x480.jpg Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa là mô hình phù hợp với những biến đổi về thời tiết, khí hậu ngày càng bất lợi cho nông nghiệp như hiện nay, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, giảm được 50% chi phí sử dụng nước so với trồng lúa trước đây, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy đây là mô hình lần đầu tiên được thực hiện ở huyện Tuy An, nhưng đã đem lại kết quả hết sức khả quan. Mô hình là cơ hội cho bà con nông dân tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật thâm canh cây bắp lai cho năng suất cao, là địa điểm, môi trường cho nông dân học hỏi chia sẻ kinh nghiệm từ đó có thể nhân rộng mô hình trên toàn Huyện, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tác giả: KS.Trần Thị Thanh Hằng, Trạm KN KN huyện Tuy An