Hiệu quả từ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện miền núi Sơn Hòa

(Ngày đăng: 21/01/2016 00:00:00, bởi: admin)

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực.

Việc dạy nghề cho lao động nông thôn đã tạo điều kiện để người dân có trình độ tay nghề nhất định, biết cách tổ chức sản xuất trên chính quê hương mình, làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội; góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững của địa phương. Nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ và lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Năm 2015, huyện Sơn Hòa tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1236/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020”. Công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án được các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Tính đến cuối tháng 10/2015 toàn Huyện có 422 lao động được tham gia học nghề, đạt 112,53% so chỉ tiêu Tỉnh giao và đạt 62,98% so chỉ tiêu Huyện giao. Các nghề đào tạo sơ cấp chủ yếu như trồng mía, trồng sắn, nuôi và phòng trị bệnh trâu bò, nấu ăn, điện dân dụng … Kết quả đạt được đã góp phần đáng kể đến công tác đào tạo nghề cho LĐNT, từng bước đáp ứng được nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong năm 2015, số lao động nông thôn sau học nghề tự tạo được việc làm có tỷ lệ đạt khá, đạt trên 80%. Đối với lao động nghề nông thôn, công tác đào tạo nghề đã có bước chuyển mới, vừa quan tâm đến nhu cầu của người lao động vừa chú trọng đến nhu cầu của xã hội. Đến nay, hơn 70% lao động nông thôn sau khi học nghề đã có việc làm ổn định, mức thu nhập bình quân từ 2 - 5 triệu đồng/người/tháng, một số lao động nghề cơ khí đạt mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo nghề cho LĐNT ở huyện Sơn Hòa vẫn còn gặp những khó khăn. Nông dân chưa hiểu hết trách nhiệm, quyền lợi khi học nghề, do đó còn có tâm lý đi học phải được hỗ trợ cao hơn các chương trình tập huấn, bồi dưỡng khác. Mặt khác, phần lớn người học là lao động chính trong gia đình, nên mặc dù rất muốn được đào tạo nghề nhưng lại không có thời gian tham gia đầy đủ các buổi học… /uploads/news/2016_01/anh-trang-4-640x480.jpg Một buổi thực hành của lớp đào tạo nghề tại huyện Sơn Hòa Khắc phục những khó khăn này, ông Hoàng Minh Hải (Trưởng Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp nghề TNDT Phú Yên cho biết: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT, Trường đã phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề; cung cấp thông tin về các ngành nghề đào tạo, các mô hình dạy nghề gắn với việc làm hiệu quả tại địa phương để LĐNT biết và lựa chọn; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy nghề, đổi mới chương trình, phương pháp dạy học. Đẩy mạnh rà soát, thống kê số LĐNT có nhu cầu thực tế cần học nghề trên địa bàn, nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…”. Nhằm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Huyện giai đoạn năm 2016 – 2020 theo tinh thần Nghị quyết Huyện Đảng bộ đề ra. Mục tiêu đề ra cho năm 2016 là đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 33,64% năm 2015 lên 35% và tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 23,92% năm 2015 lên 26%. Góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động giảm tỷ trọng lao động Nông-Lâm nghiệp từ 69% năm 2015 xuống còn 68%; tăng tỷ trọng lao động Công nghiệp-Xây dựng từ 12% năm 2015 lên 12,5% và tăng tỷ trọng lao động Thương mại-Dịch vụ từ 19% năm 2015 lên 19,5%. Năm 2016 tiếp tục tập trung đào tạo các nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp được dự kiến cụ thể các nghề như: Sửa chữa, bảo trì xe máy; điện dân dụng; may thời trang; kỹ thuật hàn; kỹ thuật chế biến món ăn; trồng Lúa nước năng suất, chất lượng cao; nuôi và phòng trị bệnh cho Trâu, Bò; trồng Mía đường; nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm; trồng cây Sắn; chăn nuôi Dê, Thỏ… Bằng những giải pháp cụ thể nêu trên, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, tin rằng công tác đào tạo nghề cho LĐNT ở Sơn Hòa sẽ thêm nhiều khởi sắc.

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn, Trạm KN-KN Sơn Hòa