Công văn chỉ đạo về việc Chăm sóc lúa vụ Đông xuân dịp Tết Nguyên đán Bính thân – 2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên

(Ngày đăng: 25/01/2016 00:00:00, bởi: admin)

UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif __________ _______________________ Số: 86 /SNN-NN Phú Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2016V/v: Chăm sóc lúa vụ Đông xuândịp Tết Nguyên đán Bính thân – 2016 Kính gửi: Phòng Kinh tế /Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, tp. Vụ lúa Đông Xuân 2015-2016 cơ bản gieo sạ xong (ước khoảng 26.000ha), cây lúa phổ biến giai đoạn mạ - đẻ nhánh; các đối tượng dịch hại như: chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu năn,..., gây hại mức độ nhẹ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn: Hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến thời tiết nước ta; lượng mưa thấp hơn TBNN từ 30-50%, dự báo tình trạng hạn hán, thiếu nước sẽ xảy ra gay gắt ngay từ cuối vụ Đông Xuân và kéo dài đến vụ Hè Thu 2016,…. Để chủ động hướng dẫn chăm sóc vụ lúa Đông Xuân trước, trong và sau Tết Nguyên đán (Bính thân-2016); Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Kinh tế /Nông nghiệp và PTNT các huyện, tx, tp; Chi cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau: 1.Tiếp tục triển khai các nội dung tại Công văn số 1623/SNN-NN, ngày 12/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v: Chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016. 2. Chăm sóc lúa vụ Đông Xuân dịp Tết Nguyên đán: - Về công tác thủy lợi, tưới tiêu nước: Các địa phương xây dựng, bổ sung Phương án phòng chống hạn; tập trung chỉ đạo các địa phương (các UBND xã, HTX-SXNN) theo địa bàn quản lý: Tu sửa hệ thống kênh mương, hồ đập chứa nước; chuẩn bị tốt các điều kiện để tưới, tiêu nước chủ động trên tinh thần tiết kiệm nước, nhất là các khu vực sử dụng nguồn nước từ hồ chứa, đập dâng, trạm bơm điện; khuyến khích áp dụng biện pháp tưới luân phiên, tiết kiệm nước… - Về biện pháp chăm sóc lúa: + Tận dụng các nguồn phân hữu cơ tại chỗ đã ủ hoai mục, tro bếp để bón ruộng vừa cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây vừa tăng khả năng chống rét cho cây lúa. + Tiếp tục thực hiện việc bón thúc lần 1 (8-10 ngày sau sạ), lần 2 (18-20 ngày sau sạ) và lần 3; bảo đảm đầy đủ, cân đối, tăng cường bón phân kali; kết hợp với việc cấy dặm, làm cỏ, phòng trừ dịch hại.v.v. + Khi trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp: Ngoài việc bón thúc phân khi trời nắng ấm, giữ ruộng luôn có nước, có thể sử dụng các loại phân bón qua lá để tăng khả năng chống chịu rét như: K-Humate; A-H 502, A-H 503; K-H701, K-H702… + Tiến hành khử lẫn (nhổ bỏ cây lúa cỏ, lúa lẫn giống, lúa von, lúa dị dạng, cỏ dại...); áp dụng theo quy trình sản xuất lúa giống nông hộ nhất là với các các ruộng sản xuất lúa giống. Khi cây lúa được 30-32 ngày, có thể tháo cạn nước để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, giải thoát khí độc trong đất, kích thích rễ ăn sâu... - Theo dõi phát hiện và phòng trừ các đối tượng dịch hại: Các địa phương vận động nông dân thăm đồng thường xuyên trước, trong và sau tết Nguyên đán nhằm điều tra, phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời; lưu ý các đối tượng sau: + Về sâu hại: Sâu năn, bọ trĩ, sâu keo, sâu cuốn lá... + Về bệnh hại: Bệnh đạo ôn hại lá, thối bẹ, thối thân, khô vằn, các bệnh do vius... + Đối tượng khác: Chuột, ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ sinh lý.v.v. - Khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại theo quy trình của chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, 3 giảm-3 tăng, 1 phải-5 giảm. Khi cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng (đúng lúc, đúng thuốc, đúng cách, đúng nồng độ và liều lượng) và theo hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật, các trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp… 3. Đối với cây hoa, rau màu thực phẩm: - Tiếp tục chăm sóc cây khỏe, bón bổ sung thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét. Khi trời giá lạnh và có sương muối, cần phun, tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng trở lại. - Chăm sóc, thu hoạch, cung cấp các loại hoa, cây cảnh, rau màu thực phẩm cho tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính thân - 2016, cần tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm..v.v. 4. Rà soát, khoanh vùng sản xuất lúa, màu và chuyển đổi cây trồng: - Các địa phương tiến hành rà soát kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 và cả năm 2016 trên cơ sở cân đối nguồn nước tưới tiêu; khoanh vùng sản xuất cụ thể với cây lúa, rau màu; xác định vùng chuyển đổi, loại cây trồng chuyển đổi phù hợp: + Vùng bảo đảm đủ nguồn nước tưới: Chỉ đạo đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất; + Vùng có nguy cơ thiếu nước, hạn hán: Cần có phương án chống hạn; ưu tiên chuyển đổi sang các loại cây trồng cạn có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, nhu cầu nước ít.... + Vùng không có khả năng giải quyết nước tưới: Chuyển đổi mùa vụ (xê dịch thời vụ) gieo trồng; bảo đảm xuất đạt kết quả; vùng quá khó khăn về nước tưới thì tạm dừng sản xuất để tránh thiệt hại do hạn hán. - Các loại cây trồng khuyến cáo chuyển đổi: Cây ngô, lạc, rau đậu, trồng cỏ chăn nuôi,... Đề nghị Phòng Kinh tế /Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị thuộc Sở có liên quan triển khai thực hiện./. GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng Tùng (đã kí)