Giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Phú Yên trong thời gian tới

(Ngày đăng: 01/02/2016 00:00:00, bởi: admin)

Năm 2016 tiếp tục triển khai Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 UBND tỉnh Phú Yên, ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu Nông nghiệp

/uploads/news/2016_02/mo-hinh-trong-cam-640x480.jpg Chúng ta đều biết, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững là một quá trình luôn vận động, có những hoạt động đem lại hiệu quả và kết quả ngay, nhưng cũng có những hoạt động phải nhiều năm sau mới có kết quả. Vì vậy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhất là về giá cả thị trường và diễn biến của thời tiết. Năm 2016 tiếp tục triển khai Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 UBND tỉnh Phú Yên, ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu Nông nghiệp như sau: (1)- Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngành Nông lâm thủy sản: - Tổng sản phẩm (GRDP) của ngành tăng khoảng 4,0% so với năm 2015; - Tổng giá trị sản xuất Nông lâm thủy sản (theo giá SS 2010) tăng 4,1%, trong đó: Trồng trọt tăng 1,0%, chăn nuôi tăng 4,8%, lâm nghiệp tăng 12,9%, thủy sản tăng 7,5%. - Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt (ước tính theo giá hiện hành) đạt khoảng 77 triệu đồng/ha (tăng khoảng 10,0%); - Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 700 triệu đồng/ha (tăng 9,4%); (2)- Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho dân cư nông thôn, bình quân khoảng 27 triệu đồng/người (tăng 3,6 triệu đồng » tăng 15,4% so năm 2015). (3)- Phấn đấu có thêm 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2016 lên 29 xã (tương đương 33% số xã toàn tỉnh). Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Ngành tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau: (1). Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hiện hành và kế hoạch đầu tư phát triển có tác động lớn đến Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo từng lĩnh vực. (2). Tiếp tục xây dựng mới, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; nhất là phát huy các lợi thế về tiềm năng và phát triển thị trường của các sản phẩm chủ lực. (3). Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi; tập trung lựa chọn phát triển những cây trồng, vật nuôi có lợi thế, có thị trường gắn với chế biến, tiêu thụ để có giá trị gia tăng, hiệu quả cao, bền vững (lúa chất lượng cao, mía đường, sắn mì; sản phẩm chăn nuôi: bò lai, lợn, trứng; sản phẩm thủy sản: cá ngừ đại dương, tôm hùm, tôm thẻ chân trắng; sản phẩm gỗ lớn rừng trồng). Tăng cường công tác Thú y, BVTV, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nước sạch và VSMTNT. /uploads/news/2016_02/bap-oanh-640x480.jpg (4). Cụ thể hoá Đề án Tái cơ cấu theo tiểu ngành theo sản phẩm chủ lực và từng lĩnh vực. Mỗi đề án cụ thể cho từng sản phẩm được làm rõ các nhóm giải pháp (i) Chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến (giống, tưới tiết kiệm, công nghệ cao…), (ii) Tổ chức lại sản xuất trên cơ sở liên kết theo chuỗi; (iii) chính sách khuyến khích, nhất là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, liên kết với nông dân; và (iv) phân bổ có trọng điểm đầu tư công nhất là đầu tư CSHT phục vụ sản xuất; đào tạo nghề cho nông ngư dân; đầu tư có sự phối hợp tham gia giữa nhà nước và tư nhân (đối tác công tư, hợp tác công tư) sử dụng nhiều lao động để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn. (5). Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để nông dân, ngư dân, doanh nhân, các thành phần kinh tế làm ăn có hiệu quả nhằm tạo động lực mới trong tái cơ cấu và hội nhập; đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp và hoàn thiện các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản qui mô lớn, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm… làm cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của Nông lâm, thủy sản, nâng cao thu nhập cho nông dân tương xứng với công sức và quy mô sản xuất. (6). Đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG XDNT mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; tiếp tục rà soát, cập nhật điều chỉnh đồ án quy hoạch và đề án XDNT mới phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Chú trọng hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của thôn và hộ gia đình, nhất là về sản xuất, nâng cao thu nhập; chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình tiên tiến để nhân ra trên diện rộng. Trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, ưu tiên các công trình phục vụ sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành trên địa bàn. Mặc dù, ngành Nông nghiệp và PTNT đan xen nhiều thời cơ thuận lợi về tiềm năng lợi thế, thị trường phát triển và thách thức, nhất là biến động của thị trường nông sản và ảnh hưởng biến đổi thời tiết khí hậu, nhưng tin tưởng rằng với sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, Ban ngành, UBND các huyện - TX – TP và sự nổ lực và cố gắng của toàn ngành Nông nghiệp, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Tác giả: Trương Thị Thúy Vân, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên