Dự báo tình hình dịch hại cây trồng trong tháng tới

(Ngày đăng: 27/04/2016 00:00:00, bởi: admin)

- Cây lúa Đông Xuân: Bệnh khô vằn, thối thân, thối bẹ, lem thối hạt, rầy nâu …tiếp tục phát sinh gây hại rải rác trên trà lúa muộn.- Cây rau: Các sâu ăn lá, bọ nhảy, đốm lá, thán thư tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn quả.- Cây bắp: Sâu đục thân, rệp… vẫ

Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Công, Chi cục BVTV Phú Yên