Một số hình ảnh về các mô hình tiên tiến, điển hình của các tỉnh bạn trong chuyến khảo sát, học tập do Văn phòng thường trực Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức

(Ngày đăng: 23/05/2016 00:00:00, bởi: admin)

Ghi nhận từ chuyến khảo sát, học tập mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tiên tiến vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Xin giới thiệu hình ảnh về một số mô hình tiên tiến, điển hình của các tỉnh bạn...

Vừa qua, Văn phòng thường trực Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tổ chức đoàn khảo sát, học tập mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tiên tiến vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên cho cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên của các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai. Qua chuyến khảo sát, học tập dài ngày, các thành viên trong đoàn đã được tiếp cận những sáng kiến hay, những mô hình mới, tiên tiến của tỉnh bạn; bên cạnh đó giữa thành viên của đoàn và bà con nông dân còn có những trao đổi trực tiếp về kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế trong sản xuất nông nghiệp để từ đó có thể ứng dụng, triển khai vào thực tế sản xuất tại địa phương mình. Ghi nhận từ chuyến đi, xin giới thiệu hình ảnh về một số mô hình tiên tiến, điển hình trong chuyến khảo sát, học tập nói trên tại các tỉnh bạn... - Mô hình trồng cây Bơ booth cho hiệu quả và năng suất cao ở tỉnh Đắc Lắk /uploads/news/2016_05/mhinh-bo-boot.jpg Mô hình Bơ booth ở Đắc Lắk - Mô hình trồng rau cần tây và mô hình trồng hoa cát tường của tỉnh Lâm Đồng /uploads/news/2016_05/mhinh-rau-cantay.jpgHoa cát tường /uploads/news/2016_05/hoa-cat-tuog-dep.jpgMô hình nuôi heo siêu nạc bằng chế phẩm sinh học của tỉnh Đắc Lắc /uploads/news/2016_05/mo-hinh-heo.jpg /uploads/news/2016_05/mhinh-heo-2.jpg - Mô hình nho tại tỉnh Ninh Thuận /uploads/news/2016_05/nho-dep-hon.jpg /uploads/news/2016_05/nho-thquan.jpg- Nông dân Ninh Thuận giới thiệu sáng kiến tưới phun tự động giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và công lao động /uploads/news/2016_05/gt-he-thg-tuoinhogiot.jpg- Mô hình trồng xoài bằng hệ thống phun tưới tự động /uploads/news/2016_05/mhinh-xoai.jpg- Tỉnh Khánh Hòa: Mô hình Nuôi cá bằng lồng bè /uploads/news/2016_05/ca-long-be-800x600.jpgCho cá ăn /uploads/news/2016_05/cho-ca-chim-an-800x600.jpg - Mô hình nuôi ốc hương của tỉnh Phú Yên /uploads/news/2016_05/p1030814-800x600.jpg - Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng /uploads/news/2016_05/mhinh-dau-mia.jpg - Mô hình trồng cây cà phê của tỉnh Gia Lai /uploads/news/2016_05/13230772_449933668538506_592455645_o-800x600.jpg

Tác giả: Hoàng Oanh, Trung tâm KN-KN Phú Yên