Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên v/v đổi tên Trung tâm KN-KN thành Trung tâm Khuyến nông

(Ngày đăng: 14/06/2016 00:00:00, bởi: admin)

Về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn /uploads/news/2016_06/cvt-153-qdoi-ten-tt-khuyen-nong-page-0-800x600.jpg /uploads/news/2016_06/cvt-153-qdoi-ten-tt-khuyen-nong-page-1-800x600.jpg