Tăng cường công tác thú y thủy sản

(Ngày đăng: 16/06/2016 00:00:00, bởi: admin)

Để kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, hạn chế tối đa những vướng mắc trong xuất khẩu thủy sản, thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững và tăng cao giá trị gia tăng cho người nuôi trồng thủy sản, ngày 30/5/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn

http://www.khuyennongvn.gov.vn/thien-tai-dich-hai/chi-thi-so-4361ct-bnn-ty-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-thu-y-thuy-san_t114c47n14214 Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác thú y thủy sản Trong đó chú trọng một số nội dung chính sau đây: 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: a. Tổ chức rà soát, chỉ đạo thực hiện quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản nhằm bảo đảm cơ sở hạ tầng (hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước) phục vụ nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu nhiễm chéo các loại mầm bệnh giữa các ao nuôi, vùng nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh và quảng canh cải tiến; rà soát, đầu tư, nâng cấp các phòng thử nghiệm của địa phương đạt chuẩn để phục vụ xét nghiệm bệnh thủy sản kịp thời và hiệu quả; b. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, bố trí nhân viên cấp huyện, cấp xã được hỗ trợ kinh phí để triển khai có hiệu quả công tác thú y thủy sản; xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện Đề án, dự án tăng cường năng lực thú y thủy sản các cấp tại địa phương; c. Khẩn trương phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; chủ động giám sát cảnh báo dịch bệnh; quản lý thuốc thú y theo đúng các quy định hiện hành; đặc biệt tập trung nguồn lực để phòng, chống các loại dịch bệnh quan trọng ở thủy sản, dịch bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản; d. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch giám sát dịch bệnh, quan trắc cảnh báo môi trường để chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; chấn chỉnh công tác quản lý sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y thủy sản; đ. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh, sử dụng thức ăn thủy sản, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; chấn chỉnh công tác giám sát dịch bệnh đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản giống lưu thông trong nước, giảm thiểu thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi vận chuyển thủy sản giống đi tiêu thụ; e. Tổ chức thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản, sử dụng thuốc thú y để tránh tồn dư hóa chất, kháng sinh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và xuất khẩu sản phẩm thủy sản. g. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện; báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả tổ chức thực hiện trước ngày 31/7/2016. 2. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: a. Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức giám sát và xử lý dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất tôm, cá tra giống, cơ sở nuôi tôm, cá tra xuất khẩu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, trực tiếp đàm phán với các nước để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản; kiểm dịch, giám sát chất lượng đối với tôm giống, tôm nguyên liệu và thủy sản nhập khẩu; tổ chức các đoàn sang nước xuất khẩu để kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; xây dựng và trình phê duyệt dự án tăng cường năng lực công tác thú y thủy sản của các cơ quan Trung ương để sẵn sàng ứng phó và hoạt động có hiệu quả trước các tình huống dịch bệnh, thủy sản chết nhiều bất thường do nhiều nguyên nhân khác nhau. b. Tổng cục Thủy sản phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tuyên truyền và hướng dẫn các địa phương quy trình nuôi tôm, cá tra an toàn dịch bệnh; Phối hợp với Cục Thú y tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện giám sát chất lượng vật tư đầu vào trong nuôi tôm; c. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phối hợp với Cục Thú y và Hiệp hội chế biến thủy sản xuất khẩu (VASEP) tháo gỡ khó khăn, rào cản kỹ thuật ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản; đồng thời chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y tổ chức điều tra và truy xuất nguồn gốc đối với các lô hàng thủy sản bị cảnh báo, trả về hoặc cấm nhập khẩu do nhiễm hóa chất, kháng sinh để làm căn cứ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. BBT (gt)