Công bố chuỗi liên kết khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ

(Ngày đăng: 20/06/2016 00:00:00, bởi: admin)

Ngày 14/6/2016 UBND tỉnh Phú Yên vừa kí quyết định công bố chuỗi liên kết khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ của Công ty TNHH Nguyễn Hưng có trụ sở đặt tại khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Công ty Nguyễn Hưng đã liên kết với 25 tàu khai thác của ngư dân Phú Yên, trong đó có 5 tàu được đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ. Công ty Nguyễn Hưng có trách nhiệm hướng dẫn ngư dân về kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản theo phương pháp mới; tổ chức thu mua lại toàn bộ sản phẩm khai thác của các tàu cá liên kết với giá cam kết bằng hoặc cao hơn giá thị trường; Công ty có đội tàu cung ứng nhiên liệu, nước ngọt, đá lạnh, thực phẩm ngay trên biển; tổ chức thu mua ngay trên biển để giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm khai thác của tàu cá; Công ty Nguyễn Hưng và các chủ tàu tham gia chuỗi liên kết đầu tư ứng dụng khoa học hiện đại công nghệ chế biến, công nghệ khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu. Ngoài ra còn được phép vay vốn theo chính sách tín dụng tại Nghị định 67/2014 của Chính phủ. Thời gian thí điểm của chuỗi liên kết khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ của Công ty TNHH Nguyễn Hưng bắt đầu thực hiện từ tháng 7/2016./.

Tác giả: Hoàng Oanh, Trung tâm KN-KN Phú Yên