Ban hành quy chế quản lý hệ thống thông tin liên lạc của tàu cá hoạt động trên biển

(Ngày đăng: 04/07/2016 00:00:00, bởi: admin)

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ khai thác hải sản, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá của tỉnh Phú Yên hoạt động trên biển.

http://www.phuyen.gov.vn/wps/wcm/connect/51a290004d52365db9a6bfab32a070d9/1/Untitled.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=51a290004d52365db9a6bfab32a070d9/1 Ảnh minh họa Theo Quy chế, chủ tàu cá được hỗ trợ thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát tàu cá (kể cả chủ tàu cá được lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc Nhà nước hỗ trợ cho tổ/đội khai thác hải sản) phải thực hiện đúng cam kết (nếu có) với các cơ quan chức năng về quản lý, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc, giám sát tàu cá; thiết bị giám sát tàu cá phải được niêm chì vào tàu cá, kể cả thiết bị chủ tàu tự mua để phục vụ báo cáo hành trình nhận hỗ trợ của Nhà nước. Không được mua, bán, đổi, cho, cầm cố, cho mượn thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát tàu cá được nhà nước hỗ trợ. Đảm bảo các trang thiết bị liên lạc, thiết bị giám sát tàu cá luôn ở trạng thái hoạt động tốt khi tàu cá hoạt động trên biển và có quy trình vận hành, sử dụng, có bảng tần số theo quy định trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ được sử dụng thiết bị thông tin, thiết bị giám sát tàu cá vào mục đích sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá, không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không cho phép. Quy chế cũng nêu rõ, nếu làm mất thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát tàu cá được Nhà nước hỗ trợ thì phải bồi thường theo giá thị trường (trừ trường hợp bất khả kháng); phải giữ gìn, bảo quản, sửa chữa khi thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát tàu cá bị hư hỏng; nếu hư hỏng không sửa chữa được thì chủ tàu phải báo và nộp lại cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với Tổ trưởng tổ/đội khai thác hải sản, phải theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ thông tin liên lạc và quản lý, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc, giám sát tàu cá được Nhà nước hỗ trợ cho tổ/đội khai thác hải sản. Báo cáo kịp thời cho UBND phường, xã, đồn Biên phòng và Chi cục Thủy sản khi có vi phạm Quy chế này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền thu hồi, điều chuyển thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát tàu cá đã được hỗ trợ trong các trường hợp sau: Không chấp hành Quy chế này; vi phạm một trong các nội dung đã cam kết với các cơ quan chức năng về chế độ thông tin liên lạc, quản lý, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc, giám sát tàu cá; bán tàu hoặc tàu không đi sản xuất từ 60 ngày trở lên, trừ trường hợp có lý do chính đáng được cơ quan chức năng xác nhận. Mỹ Luận