Tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn đối với sản xuất các cây trồng chủ lực của tỉnh(08/07/2016)

(Ngày đăng: 12/07/2016 00:00:00, bởi: admin)

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn đối với sản xuất các cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh.

http://www.phuyen.gov.vn/wps/wcm/connect/76a482004d6adb6dbcd5bddc85b86f68/1/Untitled.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=76a482004d6adb6dbcd5bddc85b86f68/1 Ảnh minh họa Theo đó, đối tượng áp dụng là: doanh nghiệp có hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc hộ gia đình, cá nhân, trang trại; tổ chức đại diện của nông dân có hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn với doanh nghiệp hoặc nông dân; nông dân tham gia hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn với doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân. Theo quy định, tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn bắt buộc là phải phù hợp với quy hoạch của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; nông thôn mới và các quy hoạch khác còn hiệu lực. Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất; áp dụng cơ giới hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết; phù hợp với loại cây trồng chủ lực của tỉnh và đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời, có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng như: liên kết giữa doanh nghiệp bảo quản sau thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào với tổ chức đại diện hợp pháp của nông dân hoặc nông dân; liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân; liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân; liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân. Về quy mô diện tích, cánh đồng lớn phải có diện tích đủ lớn, liền vùng liền thửa hoặc liền kề trên cùng khu vực canh tác; có điều kiện tương tự để sản xuất cùng một loại cây trồng và diện tích tối thiểu quy định, cụ thể như đối với cây lúa, mía, sắn có diện tích tối thiểu là 20ha; 10 ha đối với cây ngô, lạc, đậu tương; các loại rau đậu là 02 ha. Quy định cũng nêu rõ, tiêu chí khuyến khích đối với cánh đồng lớn có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thuận lợi cho sản xuất hàng hóa tập trung. Thuận tiện cho việc sử dụng giống mới năng suất chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, GlobalGAP...) và có cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Mỹ Luận