Truy nguyên nguồn gốc, điều kiện cần thiết trong chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản

(Ngày đăng: 01/08/2016 00:00:00, bởi: admin)

Truy nguyên nguồn gốc (Traceability) là khả năng truy tìm, theo dõi và nhận diện một cách thống nhất một đơn vị sản phẩm ( hoặc 1 lô hàng) trong tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối một đơn vị sản phẩm ( hoặc 1 lô hàng) đó.

Các quy định luật pháp tại EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đều có những yêu cầu rất chặt chẽ về kiểm sóat chất lượng và về truy xuất nguồn gốc. Các nhà bán lẻ lớn cũng có những yêu cầu như vậy về chất lượng sản phẩm thuỷ sản dành cho thị trường nội địa. Từ năm 2010, EU đã áp dụng quy định mới, bắt buộc các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào thị trường này phải công bố đầy đủ các thông tin về xuất xứ nguồn gốc nguyên liệu. VASEP và các doanh nghiệp chế biến thủy sản rất hoan nghênh và ủng hộ quy định này vì đây là một việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo uy tín, thương hiệu và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm thuỷ sản. Hiện nay, EU là đối tác thương mại lớn và là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam cùng với Hoa Kỳ. Tuy nhiên đây cũng là 2 thị trường đòi hỏi về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm lại rất khắt khe. Việc sản xuất và xuất khẩu của hầu hết các loại mặt hàng thủy sản dễ gặp rủi ro khi chứa lượng các chất kim loại nặng, các loại hóa chất khác cũng như các chất kháng sinh vượt quá mức quy định. Thực hiện truy nguyên nguồn gốc trong chuỗi cung ứng là điều kiện thuận lợi cho quá trình triệu hồi lô hàng, nhằm giảm thiểu các thiệt hại về kinh tế do bị huỷ hàng hoặc giảm giá bán; giúp nâng cao uy tín, thương hiệu, cải thiện quá trình thực hiện, tạo ra ưu thế cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu của thị trường và khách hàng trong vấn đề xuất khẩu các mặt hàng thủy sản. Hệ thống truy nguyên nguồn gốc được thực hiện theo nguyên tắc cơ bản: Mỗi đầu mối trong chuỗi cung ứng đều phải đăng ký, ghi lại các thông tin bắt buộc và các thông tin cần có; đồng thời trao đổi các thông tin này với các đầu mối khác trong chuỗi cung ứng theo nguyên tắc Một bước trước - Một bước sau. Một hệ thống truy nguyên nguồn gốc hoàn thiện là hệ thống mà tất cả các đầu mối trong chuỗi cung ứng (từ khâu đầu đến khâu cuối) đều thực hiện nguyên tắc trên. Trong chuỗi cung ứng thủy sản, truy nguyên có thể được thực hiện bằng cách truy tìm, theo dõi sản phẩm hoặc lô hàng qua tất cả các đầu mối trong chuỗi cung ứng. Có 2 hình thức truy nguyên: Truy nguyên nội bộ liên quan đến các hoạt động truy nguyên trong nội bộ 1 công ty, còn gọi là truy nguyên đầu vào; truy nguyên bên ngòai liên quan đến các hoạt động truy nguyên giữa các đầu mối trong chuỗi cung ứng, gọi là truy nguyên đầu ra. Để thực hiện truy nguyên nguồn gốc, các đầu mối cần phải ghi chép lại đầy đủ những thông tin về sản phẩm như mã nhận diện, chất lượng, chủng loại sản phẩm, các chứng chỉ, chứng nhận… và sự chuyển tiếp của sản phẩm trong cả chuỗi cung ứng. Truy nguyên nguồn gốc thực hiện trong chuỗi cung ứng thủy sản phải đáp ứng các yêu cầu sau: Các thông tin về truy nguyên nguồn gốc phải được ghi lại và được trao đổi chuyển tiếp với các đầu mối khác trong chuỗi cung ứng; Truy nguyên nguồn gốc cần được tiến hành ở tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng và phải đáp ứng nhu cầu thông tin về sản phẩm của khách hàng, của các đầu mối và của các cơ quan chức năng. Đây chính là nền tảng cơ bản của các thủ tục triệu hồi lô hàng. Việc tạo ra sự liên kết giữa nuôi trồng, khai thác với cơ sở thu gom, chế biến, phân phối sản phẩm thông qua mã số hóa nguyên liệu theo từng lô sản phẩm sẽ tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng hơn trong việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thuỷ sản. Các quốc gia và các công ty quốc tế ngày càng tập trung hơn vào phương pháp và cơ chế kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ nâng cao lòng tin quốc tế, giảm thiểu những thiệt hại về kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững thương hiệu và tính an toàn cho các sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam./.

Tác giả: Hoàng Oanh, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên