Bộ Nông nghiệp và PTNT kí Quyết định ban hành Kế hoạch hành động phát triển nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2016

(Ngày đăng: 12/08/2016 00:00:00, bởi: admin)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2016 /uploads/news/2016_08/page-0-800x600.jpg /uploads/news/2016_08/page-1-800x600.jpg /uploads/news/2016_08/page-2-800x600.jpg /uploads/news/2016_08/page-3-800x600.jpg /uploads/news/2016_08/page-4-800x600.jpg /uploads/news/2016_08/page-5-800x600.jpg /uploads/news/2016_08/page-6-800x600.jpg