Thông báo kết quả giám sát bệnh sữa và bệnh WSSV, EMS trên tôm nước lợ tại vùng nuôi các tỉnh Nam Trung bộ

(Ngày đăng: 17/08/2016 00:00:00, bởi: admin)

Thông báo kết quả giám sát bệnh sữa và bệnh WSSV, EMS trên tôm nước lợ tại vùng nuôi các tỉnh Nam Trung bộ (đầu tháng 8/2016)

Thông báo kết quả giám sát bệnh sữa và bệnh WSSV, EMS trên tôm nước lợ tại vùng nuôi các tỉnh Nam Trung bộ (đầu tháng 8/2016) của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung /uploads/news/2016_08/page-hump0-800x600.jpg /uploads/news/2016_08/page-hump2-800x600.jpg /uploads/news/2016_08/page-hum1-800x600.jpg