Hướng dẫn sử dụng và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

(Ngày đăng: 15/09/2016 00:00:00, bởi: admin)

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn sử dụng và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh

Hướng dẫn sử dụng và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng /uploads/news/2016_09/page-0-800x600_1.jpg /uploads/news/2016_09/page-1-800x600_1.jpg /uploads/news/2016_09/page-2-800x600_1.jpg /uploads/news/2016_09/page-3-800x600.jpg /uploads/news/2016_09/page-4-800x600.jpg /uploads/news/2016_09/page-5-800x600.jpg