Thông báo kết quả quan trắc môi trường nước nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên đợt 3 (ngày 13 & 14/3/2017)

(Ngày đăng: 22/03/2017 00:00:00, bởi: admin)

Thông báo kết quả quan trắc môi trường nước nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên đợt 3 (ngày 13 & 14/3/2017) /uploads/news/2017_03/1.jpg /uploads/news/2017_03/2.jpg /uploads/news/2017_03/3.jpg /uploads/news/2017_03/4.jpg

Tác giả: Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản