Báo cáo kết quả quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh vùng nuôi tôm nước lợ, tôm hùm tập trung tại các tỉnh Miền Trung

(Ngày đăng: 23/03/2017 00:00:00, bởi: admin)

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh vùng nuôi tôm nước lợ, tôm hùm tập trung tại các tỉnh Miền Trung /uploads/news/2017_03/1-800x600_1.jpg /uploads/news/2017_03/2-800x600.jpg

Tác giả: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III