Giới thiệu giống lúa đạt tiêu chuẩn cung ứng sản xuất vụ Hè Thu 2017

(Ngày đăng: 27/03/2017 00:00:00, bởi: admin)

Giới thiệu giống lúa đạt tiêu chuẩn cung ứng sản xuất vụ Hè Thu 2017 /uploads/news/2017_03/1_2.jpg /uploads/news/2017_03/2_2.jpg

Tác giả: Trạm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông