Thông báo về việc triển khai mô hình Ứng dụng cơ giới hóa (máy gieo lúa, phun thuốc BVTV và bón phân 3 trong 1) trong sản xuất lúa năm 2017

(Ngày đăng: 24/05/2017 00:00:00, bởi: admin)

Thông báo về việc triển khai mô hình Ứng dụng cơ giới hóa (máy gieo lúa, phun thuốc BVTV và bón phân 3 trong 1) trong sản xuất lúa năm 2017 /uploads/news/2017_05/3-800x600_1.jpg /uploads/news/2017_05/4-800x600_1.jpg /uploads/news/2017_05/5-800x600_1.jpg

Tác giả: Trung tâm Khuyến nông