Thông báo về việc mời cung ứng gà con giống thực hiện gói thầu mua giống gà thuộc mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học có sử dụng đệm lót, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 2017

(Ngày đăng: 29/09/2017 00:00:00, bởi: admin)

Thông báo về việc mời cung ứng gà con giống thực hiện gói thầu mua giống gà thuộc mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học có sử dụng đệm lót, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017 /uploads/news/2017_09/001-800x600.jpg /uploads/news/2017_09/002-800x600.jpg /uploads/news/2017_09/003-800x600.jpg /uploads/news/2017_09/004-800x600.jpg

Tác giả: Trung tâm Khuyến nông