Thông báo về việc mời cung ứng gói thầu cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt cho mía Mô hình tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía thuộc dự án ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Phú Yên

(Ngày đăng: 22/11/2017 00:00:00, bởi: admin)

Thông báo về việc mời cung ứng gói thầu cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt cho mía Mô hình tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía thuộc dự án ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Tác giả: Trung tâm Khuyến nông