Phú Yên: Năng suất lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 đạt hơn 75 tạ/ha

(Ngày đăng: 21/06/2018 11:39:49, bởi: tnn)

Ngày 18/5/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Tây Hòa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2017-2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ mùa 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2017 - 2018 trên địa tỉnh gặp nhiều khó khăn, diễn biến thời tiết không thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của một số loại cây trồng, nhất là cây lúa: Đầu vụ sản xuất bị ảnh hưởng cơn bão số 12 năm 2017 và cơn bão số 01 năm 2018, nhiều diện tích sản xuất lúa phải gieo sạ lại lần 2, lần 3 ở một số địa phương, kéo theo tiến độ gieo sạ vụ Đông Xuân 2017 - 2018 bị chậm hơn so với kế hoạch thời vụ. Tuy nhiên nông dân trong tỉnh đã gieo sạ với diện tích 26.890 ha; năng suất lúa bình quân đạt 75,1 tạ/ha, tăng 8,45% so với vụ Đông Xuân 2016-2017; sản lượng khoảng 202.007 tấn, tăng hơn 9% so với vụ Đông Xuân 2016-2017.


 
Trong vụ sản xuất Đông Xuân 2017 – 2018, toàn tỉnh có trên 321 ha diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác (bắp, đậu phộng, đậu xanh…). Diện tích sử dụng giống lúa đạt tiêu chuẩn (giống lúa thuần cấp xác nhận, giống lúa lai F1) trên 15.843 ha, đạt tỷ lệ gần 59% toàn tỉnh. Diện tích giảm lượng giống lúa gieo sạ (≤100 kg/ha) là 4.166,1 ha, đạt tỷ lệ trên 15% diện tích gieo sạ; từ  100 – 120 kg/ha là 8.282,2 ha, đạt tỷ lệ gần 31% diện tích gieo sạ.

Triển khai vụ Hè Thu 2018, tỉnh Phú Yên đưa vào sản xuất 24.400 ha, dự kiến gieo sạ từ ngày 20/5-10/6. Trong đó phấn đấu: Tỷ lệ sử dụng giống lúa đạt tiêu chuẩn (giống nguyên chủng, xác nhận 1, xác nhận 2, hạt lai F1) trên 60% diện tích sản xuất; tỷ lệ giảm lượng giống gieo sạ dưới 100 kg/ha khoảng 20% diện tích;chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây khác khoảng trên 1.300 ha.
Lãnh đạo ngành nông nghiệp nhấn mạnh để đạt được kế hoạch đề ra, các địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi diện tích gieo trồng trên đất lúa kém hiệu quả, đồng thời tuyên truyền, vận động nông dân giảm mật độ gieo sạ, sử dụng giống lúa xác nhận để giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tác giả: Minh Nhật