THÔNG BÁO Kết quả quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên

(Ngày đăng: 25/06/2018 09:42:14, bởi: hoangoanh)

Đợt 15, ngày 18/6/2018

Kết quả quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên, đợt 15, ngày 12 và 18/6/2018 đối với các đối tượng: tôm thẻ, tôm sú, cua, cá biển, nhuyễn thể và tôm hùm

Tải về

Nguồn tin: Trung tâm Giống và KTTS Phú Yên