Thư mời chỉ định thầu

(Ngày đăng: 25/06/2018 14:36:28, bởi: hoangoanh)

Gói thầu Cung cấp giống lúa (số 01-KN-CCG) thuộc mô hình sản xuất lúa chất lượng (chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 2018)

Tải về

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Tỉnh