Thư mời chỉ định thầu

(Ngày đăng: 25/06/2018 14:41:54, bởi: hoangoanh)

Gói thầu cung cấp phân bón, thuốc BVTV (KN-CCPB) thuộc mô hình trồng thâm canh giống lúa chất lượng (dự án JICAPY-XL29)

Tải về

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Tỉnh