Thư mời chỉ định thầu

(Ngày đăng: 25/06/2018 14:45:56, bởi: hoangoanh)

Gói thầu Cung cấp phân bón, thuốc BVTV (số 02-KN-CCPB) Thuộc MH SX lúa chất lượng ( chương trình MTQG xây dựng NTM 2018)

Tải về

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Tỉnh