UBND Tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng ven biển tỉnh Phú Yên

(Ngày đăng: 27/06/2018 15:14:08, bởi: hoangoanh)

Ngày 22/6/2018, UBND Tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý NTTS bằng lồng, bè trên các vùng ven biển tỉnh Phú YênTác giả: UBND Tỉnh Phú Yên