Thư mời chào hành cạnh tranh rút gọn

(Ngày đăng: 29/06/2018 09:58:04, bởi: hoangoanh)

"Gói thầu: Cung cấp máy phun 3 trong 1 (Gói thầu số 01-KN-CCMP3:1) thuộc mô hình ứng dụng cơ giới hóa (máy gieo lúa, phun thuốc BVTV và phân 3 trong 1) trong sản xuất lúa 2018"

Tải về