Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02-KNg-CCTAC

(Ngày đăng: 05/07/2018 14:18:26, bởi: hoangoanh)

Gói thầu: Cung cấp thức ăn tươi cho chình thuộc mô hình nuôi chình thương phẩm năm 2018

Tải về