Danh bạ điện thoại năm 2018

(Ngày đăng: 05/07/2018 15:47:03, bởi: minhnhat)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG PHÚ YÊN
TT Đơn vị/Họ và tên Điện thoại Email
I BAN LÃNH ĐẠO    
1 Giám đốc: Trương Văn Tuấn CQ: 057.3826414 tuanseed@gmail.com  
DĐ: 0905.821.398
2 Phó giám đốc: Nguyễn Khắc Tân CQ: 057.3842271 khactann@yahoo.com.vn
DĐ: 0949.746.815
II CÁC PHÒNG, TRẠM CHỨC NĂNG    
1 Phòng Hành chính, Tổng hợp
Phó trưởng PT phòng: Nguyễn Văn Trị
CQ: 057.3843399 phonghcth.knpy@gmail.com
DĐ: 0914.032.009
2 Phòng Khuyến nông
Phó trưởng PT phòng: Ngô Thái Hưng
CQ: 057.3826895 khuyennongtrongtrotpy@gmail.com
DĐ: 0983.830.047
3 Phòng Khuyến ngư
Phụ trách phòng: Nguyễn Hữu Hạnh
CQ: 057.3841565 khuyenngupy@gmail.com
DĐ: 0914140088
4 Phòng Thông tin, Đào tạo
Phó trưởng PT phòng: Phạm Minh Nhật
CQ: 057.3841173 ttdt_knpy@yahoo.com
DĐ: 0985551210
 

HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG CẤP HUYỆN
 
TT Đơn vị/Họ và tên Điện thoại
1 Trạm Khuyến nông thành phố Tuy Hòa:
Phụ trách trạm: Lê Kim Thoa
CQ: 057.3843666
DĐ: 0935.875.720
2 Trạm Khuyến nông huyện Đông Hòa
Phụ trách trạm:  Huỳnh Văn Viên
CQ: 057.3566057
DĐ: 0935.424.134
3 Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa
Phụ trách trạm: Nguyễn Trần Lâm Viên
CQ: 057.3579211
DĐ: 0918.156.499
4 Trạm Khuyến nông huyện Sông Hinh
Phụ trách trạm: Ngô Xuân Nguyên
CQ: 057.3617198
DĐ: 0949.736.491
5 Trạm Khuyến nông huyện Phú Hòa
Trưởng trạm: Võ Dư Doãn
CQ: 057.3881511
DĐ: 0905.031.232
6 Trạm Khuyến nông huyện Sơn Hòa
Phó trưởng PT trạm: Huỳnh Tấn Vinh
CQ: 057.3640399
DĐ: 0978.218.885
7 Trạm Khuyến nông huyện Tuy An
Phụ trách trạm: Lê Hữu Phúc
CQ: 057.3866103
DĐ: 0973.855.653
8 Trạm Khuyến nông huyện Đồng Xuân
Phó trưởng PT trạm: Phạm Lê Hoàng
CQ: 057.3670345
DĐ: 0984.693.908
9 Trạm Khuyến nông thị xã Sông Cầu
Phụ trách trạm: Lâm Cao Trí
CQ: 057.3728824
DĐ: 0915. 426.682