Bảng giá tham khảo tháng 6

(Ngày đăng: 09/07/2018 09:46:47, bởi: hoangoanh)

Tham khảo tình hình giá cả thị trường Phú Yên

 

   
STT Danh mục sản phẩm ĐVT Giá cả (đ)
1 Thóc tẻ vụ Đông Xuân (loại ML213) kg 5.932
2 Thóc tẻ vụ Hè Thu (loại ML213) kg 6.098
3 Ngô hạt (CS100) kg 5.494
4 Mía nguyên liệu (loại 10 chữ đường) tấn 683.990
5 Lạc vỏ khô giống kg 50.000
6 Lạc vỏ khô  kg 23.355
7 Hồ tiêu hạt khô kg 105.830
8 Lợn thịt hơi kg 41.566
9 Gà ta thịt kg 91.636
10 Gà ta giống loại 1 tuần tuổi con 15.000
11 Cá ngừ đại dương 30kg/con kg 112.472
12 tôm hùm loại từ 400g/con kg 624.499

Tải về

Nguồn tin:

Tác giả: