Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03-KNg-CCTHBG

(Ngày đăng: 13/07/2018 09:09:20, bởi: hoangoanh)

Gói thầu: Cung cấp tôm hùm bông giống thuộc mô hình nuôi tôm hùm thương phẩm kết hợp vẹm xanh, rong sụn 2018.