Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp giống đậu phộng

(Ngày đăng: 25/07/2018 16:29:31, bởi: hoangoanh)

(số 01-KN-CCGDA) thuộc mô hình trồng đậu phộng trên đất trồng lúa, màu kém hiệu quả năm 2018 thuộc Dự án "Phát triển vùng chuyên canh đậu phộng ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên"