Thông báo kết quả quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên

(Ngày đăng: 06/08/2018 09:19:48, bởi: hoangoanh)

Đợt 19 ngày 30/7/2018


Thông báo kết quả quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên, đợt 19 ngày 30/7/2018

 

Nguồn tin: Trung tâm Giống và KT Thủy sản Phú Yên