Thư mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

(Ngày đăng: 31/08/2018 10:36:02, bởi: hoangoanh)

"Gói thầu số 01-KN-CCGTBT, BPM: Cung cấp thiết bị trồng mía, bón phân mía thuộc mô hình hỗ trợ thiết bị công tác trong cơ giới hóa sản xuất mía năm 2018