Thư mời chỉ định thầu thông thường

(Ngày đăng: 11/09/2018 09:14:04, bởi: hoangoanh)

Gói thầu Cung cấp thức ăn cho bò thịt (số 02-KN-CCTABT) thuộc mô hình chăn nuôi bò thịt (chăn nuôi bò vỗ béo) chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 2018