Thư mời chỉ định thầu Gói thầu Cung cấp cây giống bưởi da xanh (số 01-Kn-CCCGBDX) thuộc mô hình trồng thâm canh bưởi theo GAP

(Ngày đăng: 27/09/2018 09:18:55, bởi: hoangoanh)

(số 01-Kn-CCCGBDX) thuộc mô hình trồng thâm canh bưởi theo GAP