Hiệu quả mô hình trồng thâm canh giống lúa chất lượng Từ Dự án JICA2-PY-XL29 tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân

(Ngày đăng: 05/10/2018 16:44:37, bởi: hoangoanh)

Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (gọi tắt là dự án JICA2) được thực hiện trong giai đoạn 2012-2021 bằng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với mục tiêu phục hồi và cải thiện rừng phòng hộ đầu nguồn tại 11 tỉnh;

   
Tăng cường năng lực của chính quyền địa phương và chủ rừng phòng hộ; phát triển sinh kế cho cộng đồng, những người tham gia quản lý rừng phòng hộ. Dự án xem việc phát triển kinh tế của người dân trong khu vực dự án là một hợp phần quan trọng trong quá trình thực hiện việc quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ. Các hoạt động phát triển sinh kế nhằm góp phần vào việc tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng tham gia vào các hoạt động quản lý rừng, giảm thiểu việc khai thác tài nguyên rừng của người dân bằng việc tạo cho họ những sinh kế thay thế phù hợp và động viên người dân địa phương tham gia vào công tác quản lý bền vững rừng phòng hộ.

Bằng nguồn vốn của Dự án JICA2, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên phối hợp với UBND xã Phú Mỡ triển khai mô hình trồng thâm canh giống lúa chất lượng vụ Hè Thu năm 2018 với quy mô 10ha cho 60 hộ tham gia. Mục đích mô hình nhằm phát triển sinh kế để định hướng người dân sản xuất nông nghiệp tập trung, tạo nguồn lương thực ổn định, từ đó góp phần bảo tồn và phát triển rừng.


Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giá trị giống, 100% giá trị phân bón, thuốc BVTV và có sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, cán bộ Trung tâm Khuyến nông, Trạm Khuyến nông huyện cùng với cán bộ UBND xã theo dõi chỉ đạo. Bà con tham gia mô hình được tập huấn đầu vụ trước khi gieo sạ và hướng dẫn kỹ thuật trong suốt thời gian triển khai. Kết quả mô hình đạt được năng suất 70,4 tạ/ha, cao hơn ruộng ngoài mô hình 7 tạ/ha (ruộng ngoài mô hình gần vùng dự án là 63,40 tạ/ha) và cao hơn năng suất trung bình của toàn xã Phú Mỡ trong những năm gần đây là 12,4 tạ/ha. Lợi nhuận ruộng mô hình 16.565.000 đồng/ha và ruộng ngoài mô hình 12.745.000 đồng/ha; lãi ròng ruộng mô hình cao hơn ruộng ngoài mô hình là 3.820.000 đồng/ha. Một số hộ tham gia mô hình như: Oi Ảnh, So Minh Dép, La Lan Khánh đạt năng suất khá cao từ 75 tạ/ha đến 77 tạ/ha.

Mô hình đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào thực tiễn sản xuất ở hộ gia đình; làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác lâu nay của bà con như: tiếp cận với giống lúa mới có năng suất, chất lượng gạo ngon; giảm lượng giống gieo sạ xuống còn 120kg/ha; giảm thuốc BVTV; biết cách sử dụng phân vô cơ đơn cân đối, hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Từ đó làm giảm chi phí đầu tư trong quá trình sản xuất lúa, góp phần bảo vệ sinh thái đồng ruộng  và môi trường nông thôn được trong sạch, an toàn.

Sau khi mô hình kết thúc; các hộ tham gia mô hình có trách nhiệm bảo quản giống đã thu hoạch và cam kết chuyển lại số lượng giống tương đương với số lượng được Nhà nước hỗ trợ ban đầu cho các hộ khác trong dự án để nhân rộng mô hình thông qua sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã Phú Mỡ. UBND xã đã cam kết với dự án sẽ tuyên truyền vận động bà con nông dân trong và ngoài vùng dự án tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình ra các thôn còn lại trên địa bàn xã; nhằm giúp cho người trồng lúa tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giống lúa mới có năng suất, chất lượng gạo ngon; đồng thời chỉ đạo các Thôn trong xã thành lập nhóm nông dân cùng sở thích, mỗi nhóm từ 10-15 người (bao gồm hộ nông dân trong và ngoài vùng dự án), các thành viên tham gia trên cơ sở tự nguyện theo kế hoạch dự án đề ra./.

Phạm Lê Hoàng 
Trạm khuyến nông huyện Đồng Xuân