Công văn Thư mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

(Ngày đăng: 02/11/2018 15:19:29, bởi: hoangoanh)

Các gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án: Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa, tưới nước tiết kiệm và biện pháp thâm canh tổng hợp cho cây mía theo chuỗi liên kết, giá trị và ứng phó biến đổi khí hậu 2018-2019