Công văn thư mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu mua sắm hàng hóa Cung cấp thiết bị tưới cho mía (số 02-DAKN-CCTBTPMM2018) của mô hình Tưới nước cho cây trồng cạn (cây mía) bằng biện pháp tưới phun mưa thuộc dự án:

(Ngày đăng: 06/11/2018 09:10:46, bởi: hoangoanh)

Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa, tưới nước tiết kiệm và biện pháp thâm canh tổng hợp cho cây mía theo chuỗi liên kết, gia tăng giá trị và ứng phó biến đổi khí hậu 2018-2019 (lần 2)