19:14 Thứ bảy, 21/04/2018

Dự báo tình hình dịch hại cây trồng

Đăng lúc: Thứ năm - 18/06/2015 21:49
I. Tình hình sâu bệnh hại cây trồng trong thời gian qua
1.      Cây lúa
            *Lúa Đông Xuân 2014 -  2015: Gieo sạ 26.610,3ha, giai đoạn sinh trưởng  từ trỗ  -  thu hoạch, trong tháng có một số đối tượng dịch hại sau:
+ Rầy nâu: 35ha, mật độ 1.000 - 5.000con/m2, trong đó 34ha mật độ 1.000 - 3.000con/m2, 01ha mật độ 3.500 - 5.000con/m2, rầy non - TT, lúa giai đoạn chín sữa - chín sáp, tại huyện Tuy An và Đông Hòa.
+ Bệnh khô vằn: 58ha, tỷ lệ bệnh 15 - 20%, bệnh C1- 5, ở huyện  Tuy An.
+ Bọ xít đen gây hại 1,18ha, mật độ 10 - 25con/m2, trên lúa giai đoạn chín sữa - chín sáp, tại TP. Tuy Hòa.
+ Bệnh lem thối hạt gây hại 11,5ha, TLB 5 - 9%hạt, giai đoạn chín sữa - chín sáp, tại huyện Phú Hòa, Sơn Hòa và Đồng Xuân.
*  Lúa Xuân Hè 2015: Đang ở giai đoạn mạ – đẻ nhánh. Rải rác có bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, ruồi đục lá,... gây hại.

2. Cây trồng khác
- Cây mía:
+ Sâu đục thân gây hại 10 ha, TLH  6 - 20%cây, giai đoạn cây con - thu hoạch, tập trung ở huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh và Sơn Hòa.
+ Bệnh than  gây hại 6ha, TLB 8 - 20%lá, giai đoạn cây con ở huyện Tây Hòa và Sơn Hòa.
+ Bệnh đốm vòng gây hại 18ha, TLB 8 - 36% lá, giai đoạn cây con - thu hoạch tại huyện Sông Hinh, Phú Hòa, Tây Hòa.
+ Bệnh rượu lá  gây hại  70ha, TLB 8 - 30%lá, giai đoạn cây con - vươn lóng ở huyện Tây Hòa.
+ Bệnh đỏ bẹ lá gây hại 2ha, TLB 6 - 8%lá, giai đoạn cây con -  vươn lóng  tại huyện Sông Hinh và Phú Hòa.
- Cây sắn
 * Rệp sáp bột hồng (RSBH) phát sinh gây hại với diện tích 119,9ha. Giai đoạn cây con - phát triển thân lá, tại các địa phương như:
Huyện Đồng Xuân: Diện tích bị RSBH là 55 ha, gồm: 44ha, TLH 1-10%cây; 1ha TLH 15-30%cây;  Tập trung hầu hết các xã trên huyện.
Huyện Tuy An: Diện tích bị RSBH là 4,5ha, gồm: Xã An Hải 4ha TLH 2%cây; Xã An Nghiệp 0,5ha TLH 2%cây.
Huyện Phú Hoà: Diện tích bị RSBH là 2 ha, gồm 1,5ha TLH 1%cây; 0,5ha TLH 20%cây tại xã Hoà Hội.
TX Sông Cầu: Diện tích bị RSBH là 5 ha, TLH 0,1-5%cây tại xã Xuân Thọ 2.
Huyện Sơn Hoà: Diện tích bị RSBH là 4,8 ha, 3,4ha TLH 5-15%cây; 1,4ha TLH 31-50%cây; tại xã Krong Ba.
Huyện Sông Hinh: Diện tích bị RSBH là 48,6 ha gồm: 4,6ha 0,1-0,5%cây; 11ha TLH 2-4%cây; 33ha TLH 40-70%cây; tại xã Ea Bá, Ea Bia, Đức Bình Đông và Sơn Giang.
* Nhện đỏ: 418ha, TLH 10 - 40%cây, giai đoạn phát triển củ, tập trung tại Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hoà và Tây Hòa.
* Bệnh chổi rồng: 50 ha, TLB 3 - 8%cây, ở giai đoạn phát triển củ, tại huyện Sông Hinh.
*  Bệnh đốm lá: 200ha, TLB 6 - 36% lá, ở giai đoạn phát triển củ, tại huyện Tây Hòa, Sông Hinh.
 
- Cây tiêu
+ Tuyến trùng gây hại 400ha, TLB 5 - 50% dây, trong đó 390ha TLB 5 - 30%dây và 10ha TLB 50%dây, giai đoạn  kiến thiết - kinh doanh.
+ Bệnh chết chậm 40ha, TLB 5 - 10%dây, giai đoạn kiến thiết cơ bản -  kinh doanh tại huyện Tây Hòa.
Ngoài ra còn có  nấm tảo, bệnh thán thư,  bệnh chết nhanh… gây hại với tỷ lệ thấp ở giai đoạn kiến thiết - kinh doanh, tại huyện Tây Hòa.
- Cây cao su: Bệnh phấn trắng, bệnh xương cá, ... gây hại rải rác, giai đoạn kiến thiết cơ bản - kinh doanh ở các vùng trồng cao su.

II. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Trên lúa Xuân Hè  2015 giai đoạn mạ - đẻ nhánh sẽ có bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo, sâu đục thân, ốc bươu vàng phát sinh gây hại.
- Cây rau:  Các loại sâu ăn lá, bọ nhảy,  bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn, bệnh thối củ... tiếp tục gây hại.
- Cây mía: Sâu đục thân, bệnh đốm vòng, đỏ bẹ lá,bệnh rượu lá…, gây hại  rải rác ở giai đoạn vươn lóng - thu hoạch ở các vùng trồng mía.
- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng có xu hướng lây lan và phát triển gây hại nhiều trên sắn ở giai đoạn cây con, trên điều kiện nắng nóng. Nhện đỏ, bệnh đốm lá , chổi rồng….tiếp tục gây hại trên sắn ở các vùng trồng sắn.
- Cây tiêu: Tuyến trùng, bệnh thán thư, nấm tảo, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm…. tiếp tục gây hại ở những vườn tiêu chăm sóc kém.
- Cây cao su: Bệnh phấn trắng, đốm lá, xương cá tiếp tục gây hại ở giai đoạn kiến thiết cơ bản - kinh doanh tập trung ở các vùng trồng cao su.

III. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT
- Các địa phương tích cực hưởng ứng chiến dịch “Tháng diệt chuột”, tổ chức diệt chuột thường xuyên, liên tục và đồng bộ bằng nhiều biện pháp. Tiếp tục tổ chức đánh bẫy bã ở các ruộng đã làm đất, gieo sạ nhằm hạn chế thiệt hại do chuột gây ra vào đầu vụ.
- Vệ sinh đồng ruộng, cày ải tiêu diệt tàn dư mầm bệnh để chuẩn bị cho SX vụ HT.
- Điều tra dự tính dự báo tình hình sâu bệnh lúa vụ Xuân Hè, phát hiện kịp thời các đối tượng gây hại, đề ra các biện pháp quản lý kịp thời để hạn chế tác hại.
- Trên cây sắn: Ở những vùng nhiễm rệp sáp bột hồng, các CBKT cần tăng cường công tác điều tra phát hiện, tập huấn cho ND và tổ chức thu gom tiêu hủy triệt để các  diện tích bị nhiễm nặng. Đồng thời, các địa phương cần có biện pháp hữu hiệu và quyết liệt để ngăn chặn việc dùng cây sắn bệnh làm giống cho trồng mới. Tăng cường điều tra phát hiện bệnh chổi rồng  trên sắn mới trồng để tiêu hủy kịp thời tránh lây lan bệnh.
-  Đẩy mạnh phòng trừ sâu bệnh hại trên rau, màu, cây công nghiệp các loại.
Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Thanh Hiếu, tổng hợp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết