13:44 Thứ ba, 22/05/2018

Đổi mới mục tiêu, phương hướng hoạt động Khuyến nông phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh Phú Yên

Đăng lúc: Thứ ba - 10/02/2015 01:42
Bài viết dựa trên cơ sở định hướng đổi mới công tác Khuyến nông phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2015 - 2020

          1. Mục tiêu đổi mới công tác khuyến nông giai đoạn 2015 - 2020:

       Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong 20 năm qua, trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm của hệ thống Khuyến nông đã được mở rộng đến cấp Huyện, đến nay cần tham mưu lập đề án xây dựng mạng lưới khuyến nông khép kín đến cấp xã theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Huy động nhiều nguồn lực đầu tư vào khuyến nông kể cả trong ngân sách (TW, Tỉnh, Huyện) và ngoài ngân sách (công ty, xí nghiệp, NGO...). Nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Khuyến nông góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.          2. Phương hướng đổi mới công tác khuyến nông 2015 – 2020:
          2.1. Đổi mới cách tiếp cận Khuyến nông:
       
         Kết hợp hài hòa cách tiếp cận Khuyến nông “từ trên xuống” và “từ dưới lên” theo các chương trình và dự án khuyến nông trung hạn 3 năm và dài hạn 5 năm, kết hợp hài hòa giữa khuyến nông nhóm hộ, cộng đồng và nông hộ, chủ trang trại.

        Tiếp cận khuyến nông tổng hợp từ “khuyến nông kỹ thuật” sang “khuyến nông kinh tế - thị trường”, từ biện pháp “kỹ thuật đơn lẻ” sang “gói kỹ thuật”, “gói kỹ thuật mở”.

         2.2.  Đổi mới nội dung hoạt động Khuyến nông:

       Tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng tái cơ cấu ngành, các chương trình hành động, đề án trọng điểm của ngành để tham mưu, đề xuất các nội dung, dự án khuyến nông phù hợp (cụ thể hóa).

        Trọng tâm của khuyến nông là ưu tiên thúc đẩy phát triển các sản phẩm hàng hoá chủ lực có lợi thế, có thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm của từng vùng, từng địa phương.

        Đổi mới hoạt động Khuyến nông trên 3 lĩnh vực trụ cột trong công tác Khuyến nông:

        a-Thông tin tuyên truyền;

        b-Huấn luyện đào tạo;

        c-Chuyển giao kỹ thuật.

          Kết hợp chặt chẽ 3 nội dung: Khoa học kỹ thuật - Kinh tế thị trường - Bảo vệ môi trường.

        Về chuyển giao kỹ thuật: Chú trọng lựa chọn, trình diễn các tiến bộ kỹ thuật mới, ưu việt, nổi trội phù hợp với môi trường sinh thái và điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương, có khả năng nhân rộng và thị trường tiêu thụ ổn định. Tuyệt đối không chạy theo phong trào, phòng tránh điệp khúc “được mùa mất giá”.


    
       2.3.  Đổi mới phương pháp khuyến nông:


       a. Thông tin tuyên truyền:

        Tiếp tục cải tiến và nâng cấp bản tin Khuyến nông, tăng cường bài viết, hình ảnh minh hoạ, cập nhật thông tin kịp thời, thời gian phát hành từ nguyệt san lên bán nguyệt san đến 2020 nâng lên tuần san.

      Tiếp tục phát huy hiệu quả của trang Web Khuyến nông, mục tiêu đạt số lượng truy cập từ 850 nghìn lượt trong năm 2014 lên 2-3 triệu lượt trong những năm đến, chú trọng cập nhật các thông tin về chủ trương, cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật và nhất là thị trường nông thuỷ sản (trong tỉnh, trong nước và ngoài nước).

      Tăng cường phối hợp các phương tiện thông tin đại chúng,nhất là phương tiện nghe nhìn, thường xuyên thực hiện các chuyên mục bạn nhà nông theo chuyên đề.

      Tăng cường hội nghị đầu bờ, hội thảo nhân rộng các mô hình hiệu quả.

     Tích cực tham gia các diễn đàn khuyến nông @, đăng ký triển khai các diễn đàn khuyến nông @ với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về các nội dung có liên quan đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

      Từng bước tổ chức các diễn đàn khuyến nông @ tại các huyện theo nội dung phù hợp để tăng khả năng tham dự của nông dân.

        b. Đào tạo, huấn luyện:

       Cán bộ Khuyến nông các cấp: Chú trọng nâng cao kiến thức tổng hợp cho đội ngũ cán bộ Khuyến nông, mục tiêu nâng tầm chuyên nghiệp, cán bộ Khuyến nông ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng hoạt động khuyến nông còn phải am hiểu về pháp luật, kinh tế thị trường, văn hoá xã hội…

      Nông dân: Chú trọng cải tiến phương pháp đào tạo tập huấn phổ cập làm sao cho dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế sản xuất đạt kết quả, tập huấn ngay tại đồng ruộng,vườn, ao, chuồng, giảm bớt việc tập huấn chay trên hội trường, tăng cường tập huấn tại các vùng trọng điểm sản xuất hàng hoá chủ lực của tỉnh, các vùng mới chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phối hợp với việc triển khai các mô hình trình diễn phục vụ đề án tái cơ cấu.

      Đào tạo nghề cho nông dân: Thực hiện theo định hướng chủ trương của Ngành, gắn đào tạo nghề với mô hình trình diễn, không có dạy học chay, mục tiêu sau khi được đào tạo nghề thì người nông dân phải sản xuất được sản phẩm có chất lượng hơn hẳn lúc chưa được đào tạo từ đó mới nâng cao được giá trị gia tăng nâng cao thu nhập.

       c. Chuyển giao kỹ thuật:

      Đẩy mạnh phương thức Khuyến nông theo chương trình, dự án trung hạn, dài hạn, giảm dần việc xây dựng mô hình Khuyến nông ngắn hạn hàng năm để tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ khuyến nông trọng điểm mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm chủ lực theo đề án tái cơ cấu của tỉnh.

      Về nội dung các chương trình, dự án Khuyến nông cần tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiến tiến ở trong nước cũng như trên thế giới (nếu phù hợp). Chú ý các tiêu chuẩn An toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm, ViệtGAP, GlobalGAP…

      Đẩy mạnh hợp tác chuyển giao khoa học kỹ thuật với các viện nghiên cứu, trường đại học, các công ty, tổng công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc BVTV, chế biến và tiêu thụ nông thuỷ sản, mục tiêu gắn kết sản xuất và tiêu thụ hàng hoá theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.        2.4. Khuyến nông và thị trường:

        Đây là một khái niệm mới trong công tác Khuyến nông. Với vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và nông dân, lâu nay Khuyến nông chỉ tập trung cho đầu vào sản xuất còn đầu ra của sản phẩm hàng hoá do thị trường quyết định. Để giúp nông dân phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro “Được mùa mất giá”, Khuyến nông sẽ cố gắng thiết lập kênh thông tin giá cả thị trường, cập nhật thường xuyên trên trang Web Khuyến nông để nông dân tham khảo.

        Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động khuyến nông, chuyển một bước từ lượng sang chất, từ nhỏ lẻ manh mún sang khuyến nông trọng điểm là điều kiện tất yếu, điều kiện cần và đủ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững./.
Tác giả bài viết: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết