00:52 Thứ sáu, 25/05/2018

Xây dựng Nông thôn mới ở Phú Yên – Động lực từ các mô hình khuyến nông-khuyến ngư

Đăng lúc: Thứ tư - 18/02/2015 01:51 - Người đăng bài viết: minhnhat
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên sự tham gia của công tác khuyến nông- khuyến ngư được đánh giá là yếu tố then chốt, góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất, thay đổi diện mạo và nâng cuộc sống của người dân nông nghiệp lẫn ngư dân vùng biển
     Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp, ngư nghiệp trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhiều năm qua, ngành nông nghiệp Phú Yên nói chung, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (KNKN) Phú Yên nói riêng đã và đang chú trọng xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông-ngư tại các địa phương.

      Một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động khuyến nông là tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nông dân. Tăng thu nhập, giảm hộ nghèo và hướng đến tạo điều kiện cho từng hộ nông - ngư dân có nghề sản xuất bền vững  để cho người dân vươn lên làm giàu, có cuộc sống tốt hơn về vật chất, tinh thần.

     Phú Yên sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (2011-2014) đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và sự chung tay góp sức của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó, sự tham gia của công tác khuyến nông - khuyến ngư được đánh giá là yếu tố then chốt, góp phần đưa khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất.  

     Những năm qua, trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng hệ thống khuyến nông, khuyến ngư Phú Yên đã bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, cùng với sự nhạy bén năng động của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã đoàn kết phấn đấu, xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp góp phần tăng nhanh sản lượng và giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 


 

     Với cơ chế hoạt động lấy nông thôn làm địa bàn, nông dân là đối tượng trung tâm, các ngành nghề trong nông nghiệp là lĩnh vực phát triển, người nông dân được xác định là trung tâm, trong thời gian qua Trung tâm KNKN Phú Yên đã tổ chức triển khai nhiều mô hình trình diễn sản xuất, tập huấn về thủy sản, như: tập huấn kỹ thuật “Ứng dụng công nghệ mới trong khai thác, sơ chế, bảo quản sản phẩm thủy sản”; tập huấn “Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGap”... Các mô hình đã tập trung giới thiệu giống cây trồng, vật nuôi, tiến bộ kỹ thuật kết hợp với chuyển giao quy trình - công nghệ sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và cơ giới hóa cho nông dân. Nhiều mô hình giống cây, con mới đưa vào thử nghiệm đạt kết quả tốt là tiền đề quan trọng để áp dụng vào sản xuất, như: xây dựng và triển khai Mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa chất lượng, Tập huấn “Kỹ thuật canh tác mía, sắn bền vững” thí nghiệm thành công giống lúa mới để nâng cao năng suất, như: Hoa Ưu 109,  MT18, OM8108, TLR394, TBR45, TBR36. BG1, SV47...Đặc biệt là chăn nuôi gia súc gia cầm, đã có nhiều mô hình có hiệu quả đích thực, như: Nuôi bò lai; mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Balasa NO1 để làm đệm lót trong chăn nuôi heo, mô hình sử dụng đệm lót chuồng trong chăn nuôi Gà...

     Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản đã có tác động tích cực tới người dân, giúp bà con kịp thời tiếp cận tiến bộ khoa học, giống cây trồng - vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, nhằm từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù cho từng vùng sinh thái, thích ứng dần với biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng phức tạp. Thông qua chính sách hỗ trợ qua các mô hình đã tạo cho nông dân Phú Yên biết cách sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết thị trường với doanh nghiệp, nhà quản lý và đơn vị chuyển giao kỹ thuật.

     Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mô hình nông nghiệp, các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật Trung tâm KNKN Phú Yên đã đầu tư công tác thông tin tuyên truyền thông qua phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương.

 

     Đặc biệt trang thông tin điện tử (trang Web) của KNKN Phú Yên đã chuyển tải những bài viết về khoa học kỹ thuật, giới thiệu những mô hình sản xuất...đã có nhiều bạn đọc truy cập và đánh giá cao, theo đó Trung tâm KNKN Phú Yên cũng xuất bản kịp thời ấn phẩn bản tin theo định kỳ.

     Để phát huy hơn nữa vai trò của khuyến nông khuyến ngư trong phong trào XDNTM, thời gian tới, Trung tâm KNKN Phú Yên tiếp tục đầu tư xây dựng các mô hình có trọng tâm, trọng điểm, gắn với lợi thế và định hướng phát triển kinh tế của từng vùng, từng địa phương; nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả để tạo sự đột phá trong sản xuất hàng hoá. Tập trung đầu tư xây dựng những mô hình mới có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có những chính sách xã hội hoá các nguồn vốn đầu tư cho công tác khuyến nông khuyến ngư, đặc biệt ưu tiên đầu tư xây dựng các mô hình khuyến nông ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn để người dân có điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Mặt khác, cần chú trọng tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến nông khuyến ngư ở cơ sở để họ có thể hỗ trợ, giúp đỡ nông dân kịp thời khi gặp khó khăn trong sản xuất.

     Hy vọng với sự sung mãn của năm Ât Mùi 2015, Trung tâm KNKN Phú Yên vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tác giả bài viết: Hoàng Hà Thế - Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Phú Yên
Từ khóa:

Xây dựng Nông thôn mới ở Phú Yên – Động lực từ các mô hình khuyến nông-khuyến ngư Hoàng Hà Thế Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên sự tham gia của công tác khuyến nông- khuyến ngư được đánh giá là yếu tố then chốt, góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất, thay đổi diện mạo và nâng cuộc sống của người dân nông nghiệp lẫn ngư dân vùng biển. Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp, ngư nghiệp trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhiều năm qua, ngành nông nghiệp Phú Yên nói chung, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (KNKN) Phú Yên nói riêng đã và đang chú trọng xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông-ngư tại các địa phương. Một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động khuyến nông là tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nông dân. Tăng thu nhập, giảm hộ nghèo và hướng đến tạo điều kiện cho từng hộ nông - ngư dân có nghề sản xuất bền vững để cho người dân vươn lên làm giàu, có cuộc sống tốt hơn về vật chất, tinh thần. Phú Yên sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (2011-2014) đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và sự chung tay góp sức của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó, sự tham gia của công tác khuyến nông - khuyến ngư được đánh giá là yếu tố then chốt, góp phần đưa khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất. Những năm qua, trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng hệ thống khuyến nông, khuyến ngư Phú Yên đã bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, cùng với sự nhạy bén năng động của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã đoàn kết phấn đấu, xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp góp phần tăng nhanh sản lượng và giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với cơ chế hoạt động lấy nông thôn làm địa bàn, nông dân là đối tượng trung tâm, các ngành nghề trong nông nghiệp là lĩnh vực phát triển, người nông dân được xác định là trung tâm, trong thời gian qua Trung tâm KNKN Phú Yên đã tổ chức triển khai nhiều mô hình trình diễn sản xuất, tập huấn về thủy sản, như: tập huấn kỹ thuật “Ứng dụng công nghệ mới trong khai thác, sơ chế, bảo quản sản phẩm thủy sản”; tập huấn “Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGap”... Các mô hình đã tập trung giới thiệu giống cây trồng, vật nuôi, tiến bộ kỹ thuật kết hợp với chuyển giao quy trình - công nghệ sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và cơ giới hóa cho nông dân. Nhiều mô hình giống cây, con mới đưa vào thử nghiệm đạt kết quả tốt là tiền đề quan trọng để áp dụng vào sản xuất, như: xây dựng và triển khai Mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa chất lượng, Tập huấn “Kỹ thuật canh tác mía, sắn bền vững” thí nghiệm thành công giống lúa mới để nâng cao năng suất, như: Hoa Ưu 109, MT18, OM8108, TLR394, TBR45, TBR36. BG1, SV47...Đặc biệt là chăn nuôi gia súc gia cầm, đã có nhiều mô hình có hiệu quả đích thực, như: Nuôi bò lai; mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Balasa NO1 để làm đệm lót trong chăn nuôi heo, mô hình sử dụng đệm lót chuồng trong chăn nuôi Gà... Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản đã có tác động tích cực tới người dân, giúp bà con kịp thời tiếp cận tiến bộ khoa học, giống cây trồng - vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, nhằm từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù cho từng vùng sinh thái, thích ứng dần với biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng phức tạp. Thông qua chính sách hỗ trợ qua các mô hình đã tạo cho nông dân Phú Yên biết cách sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết thị trường với doanh nghiệp, nhà quản lý và đơn vị chuyển giao kỹ thuật. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mô hình nông nghiệp, các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật Trung tâm KNKN Phú Yên đã đầu tư công tác thông tin tuyên truyền thông qua phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt trang thông tin điện tử (trang Web) của KNKN Phú Yên đã chuyển tải những bài viết về khoa học kỹ thuật, giới thiệu những mô hình sản xuất...đã có nhiều bạn đọc truy cập và đánh giá cao, theo đó Trung tâm KNKN Phú Yên cũng xuất bản kịp thời ấn phẩn bản tin theo định kỳ Để phát huy hơn nữa vai trò của khuyến nông khuyến ngư trong phong trào XDNTM, thời gian tới, Trung tâm KNKN Phú Yên tiếp tục đầu tư xây dựng các mô hình có trọng tâm, trọng điểm, gắn với lợi thế và định hướng phát triển kinh tế của từng vùng, từng địa phương; nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả để tạo sự đột phá trong sản xuất hàng hoá. Tập trung đầu tư xây dựng những mô hình mới có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có những chính sách xã hội hoá các nguồn vốn đầu tư cho công tác khuyến nông khuyến ngư, đặc biệt ưu tiên đầu tư xây dựng các mô hình khuyến nông ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn để người dân có điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Mặt khác, cần chú trọng tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến nông khuyến ngư ở cơ sở để họ có thể hỗ trợ, giúp đỡ nông dân kịp thời khi gặp khó khăn trong sản xuất. Hy vọng với sự sung mãn của năm Ât Mùi 2015, Trung tâm KNKN Phú Yên vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết