20:17 Thứ bảy, 17/03/2018

Hội nghị tổng kết Công tác Chăn nuôi, thú y năm 2014 và phương hướng năm 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 17/12/2014 22:05
Ngày 15/12/2014, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Chăn nuôi thú y năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đến dự Hội nghị có Ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Ông Đào Lý Nhĩ – Chi cục Trưởng Chi cục Thú Y tỉnh; Ông Nguyễn Minh Hòa – Giám đốc Trung tâm Giống và KT Vật nuôi tỉnh; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Phòng, đơn vị thuộc Sở; Trung tâm Giống và KT Vật nuôi tỉnh; Chi cục Thú Y tỉnh; Phòng Kinh tế/ Nông nghiệp và PTNT 09 huyện, thị xã và thành phố; Các hãng thông tin, truyền thông: Báo Phú Yên, đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.
 
                Kết quả trong công tác chăn nuôi như sau: Theo số liệu thống kê tính đến 14/11/2014 của Cục Thống kê Phú Yên: Đàn trâu: 4.064 con (tăng 5,4 %); Đàn bò: 176.930 con (giảm 1,1% %), tỷ lệ bò lai: 67,2% (tăng 3,8%), số con xuất chuồng: 58.394 con (tăng 2,8%), sản lượng thịt hơi: 13.755 tấn (tăng 8,1%); Đàn heo: 111. 813 con (tăng 4%), trong đó: lợn thịt 99.091 con (tăng 3,6%), lợn nái: 11.972 con (tăng 3,6%), đực giống 750 con (giảm 1,7%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 16.016 tấn (tăng 9,5%); Đàn gà: 1,85 triệu con (tăng 3,8%), sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 4.124 tấn(tăng 13,2%), sản lượng trứng: 31,146 triệu quả (giảm 15%); Đàn vịt: 1,329 triệu con, trong đó vịt đẻ: 708.000 con (tăng 32,7%), sản lượng thịt hơi 2.595 tấn (tăng 7,4%), sản lượng trứng 80,554 triệu quả (tăng 81,2%); Chim cút: 366.000 con (tăng 30,7%), sản lượng thịt hơi xuất chuồng 340 tấn (tăng 15,6%), sản lượng trứng 62 triệu quả (tăng 9,8%); Đàn chim yến: Hiện nay toàn tỉnh có 64 cơ sở (trong đó thành phố Tuy Hòa có 11/44 cơ sở và huyện Phú Hòa có 02/07 cơ sở đã khai thác; huyện Đông Hòa có 03/ 05 cơ sở đã khai thác và huyện Tuy An có 08 cơ sở chưa khai thác), số lượng chim yến trên toàn tỉnh hiện nay có khoảng 23.000 con.
            Nhìn chung chăn nuôi gia súc gia cầm của tỉnh trong năm qua đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Riêng tổng đàn bò giảm 1,1% so với cùng kỳ, nhưng chất lượng đàn bò ngày càng tăng, cụ thể : Tỷ lệ bò lai 67,2% (tăng 3,8% so với cùng kỳ), sản lượng thịt hơi 13.755 tấn (tăng 8,1% so với cùng kỳ) chứng tỏ người chăn nuôi bò đã nhận thức được hiệu quả của việc chăn nuôi bò lai và đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức chăn nuôi tận dụng sang phương thức chăn nuôi thâm canh, có áp dụng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.
               Công tác Thú y: Đối với vaccin LMLM: Tiêm phòng đợt 1 đạt 90%, đợt 2 đạt 90% tổng đàn trong diện tiêm phòng. Nhìn chung tỷ lệ tiêm phòng của các huyện đều đạt và vượt so với qui định. Riêng huyện Sông Hinh, kết quả tiêm phòng chỉ đạt 79%, nhưng so với các năm trước đây thì tỷ lệ tiêm phòng năm nay đạt cao nhất từ trước đến nay, kết quả này đã đánh giá được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác triển khai thực hiện của các cấp chính quyền địa phương và trình độ nhận thức của người chăn nuôi đã từng bước đã được nâng lên; Các đối tượng khác như: Tụ huyết trùng trâu bò: Vaccin tụ huyết trùng trâu bò được UBND tỉnh cấp miễn phí để tiêm phòng cho các xã miền núi, bãi ngang ven biển. Kết quả tỷ lệ  tiêm phòng đạt quá thấp, cụ thể:  Đợt 1 đạt: 24%, đợt 2 đạt: 35%. Tuy nhiên, một số huyện đã vận động người dân tự mua vaccin tụ huyết trùng tiêm phòng cho đàn trâu bò, cụ thể: Phú Hòa: 7.100 liều, Tây Hòa: 1.750 liều, Đông Hòa: 2.000 liều và Tp. Tuy Hòa: 2.000 liều; Tiêm phòng vaccine dại chó: Số chó được tiêm phòng là 10.522 /75.690 con chiếm tỷ lệ 13,0%; Bệnh dịch tả vịt đạt tỷ lệ >90%, bệnh cúm gia cầm: 1.792.100 con (trong đó, UBND Tỉnh cấp 408.000 liều để chống dịch), một số bệnh khác như: THT, DT, PTH, Tai xanh, E. Coli heo; Đậu gà, Gumboro, Newcastle, THT gia cầm đều đạt thấp so với tổng đàn.
               Phương hướng, nhiệm vụ công tác Chăn nuôi thú y năm 2015, như sau:
            1. Định hướng chung:
Từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung trang trại, gia trại; chuyển dần chăn nuôi từ vùng mật độ dân số cao (đồng bằng) đến nơi có mật độ dân số thấp (bán sơn địa, miền núi), hình thành phát triển các vùng chăn nuôi tập trung theo quy hoạch, xa khu dân cư; chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản lượng chăn nuôi năm 2015 đạt 17% và năm 2020 đạt 19% tổng giá trị sản xuất ngành Nông, lâm, thuỷ sản; Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa về công tác giống vật nuôi; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ ; Xây dựng mô hình chuỗi kiên kết dọc, chuỗi liên kết ngang để nâng cao hiệu quả chăn nuôi và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
            2. Định hướng cụ thể :
              * Công tác Chăn nuôi:

- Tiếp tục cải tạo chất lượng đàn bò theo hướng thụ tinh nhân tạo: Giao Trung tâm Giống và KTVN chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan và Phòng Nông nghiệp/Kinh tế cấp huyện thực hiện tốt công tác đào tạo dẫn tinh viên và mở các điểm thụ tinh nhân tạo mới;
- Tiếp tục cải tạo chất lượng đàn heo theo hướng thụ tinh nhân tạo: Giao Trung tâm Giống và KTVN duy trì chất lượng đàn heo đực giống hiện có, đảm bảo đủ lượng tinh cung cấp cho người chăn nuôi và tiếp tục triển khai dự án Xây dựng mới và nâng cấp Trại thực nghiệm Giống gia súc tại xã Hòa Thắng, qui mô 25 con heo đực giống và 100 con heo cái giống thuần siêu nạc.
- Công tác quản lí heo đực giống và bò đực giống theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BNN về quản lí và sử dụng heo đực giống và Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN về quản lí và sử dụng bò đực giống của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị phòng Nông nghiệp/Kinh tế cấp huyện, hàng năm chủ động phối hợp với Trung tâm Giống và KTVN kiểm định chất lượng đàn giống và tham mưu cho UBND cấp huyện có chính sách hỗ trợ và quản lí đàn heo, bò đực giống trên địa bàn theo qui định.
- Công tác quản lí các trại sản xuất giống gia súc, gia cầm: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng Nông nghiêp/Kinh tế cấp huyện tăng cường quản lí về điều kiện chăn nuôi và chất lượng đàn giống theo qui định của Nhà nước.
- Quản lí chặt chẽ, qui hoạch khu vực nuôi yến khi có văn bản chỉ đạo và qui hoạch định hướng của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
            - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 sau khi UBND tỉnh quyết định Ban hành Qui định về định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.
            - Tiếp tục tham gia thực hiện dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” và tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi theo Công văn số 1517/CN-MTCN  ngày 3/12/2014 của Cục Chăn nuôi- Bộ Nông nghiệp và PTNT.
            - Tăng cường công tác thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh về điều kiện kinh doanh, việc ghi nhãn hàng hoá, niêm yết giá, công bố tiêu chuẩn chất lượng, công bố hợp quy và kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 14/2011/TT-BNN-PTNT ngày 29/3/2011 của Bộ NN-PTNT.
        
              * Công tác Thú y:
            - Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật các cấp, xây dựng kế hoạch và ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra;
            - Chủ động phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức chính xã hội, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người chăn nuôi động vật về sự nguy hiểm, cách phòng, chống dịch bệnh và vận động nhân dân tự bỏ kinh phí mua các loại vaccine, thuốc sát trùng để tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của gia đình.
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tiêm phòng vaccin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2015; thực hiện tốt Chương trình quốc gia về phòng, chống bệnh LMLM. Tỉ lệ tiêm phòng vaccin LMLM gia súc đạt từ 80% tổng đàn trở lên. Tiếp tục cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cúm gia cầm.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y theo qui định; Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tăng cường kiểm tra đánh giá các cơ sở giết mổ theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNTcủa Bộ Nông nghiệp và PTNT;  Chủ động tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung, hoặc cơ sở tập trung để giết mổ theo quy hoạch số 1936/QĐ-UBND, ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển qua tỉnh và công tác kiểm dịch xuất tỉnh; tổ chức, triển khai thực hiện tốt Thông tư số 22/2009/TT-BNN ngày 28/4/2009 hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi.
- Thực hiện tốt công tác giám sát tình hình dịch bệnh và tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Xây dựng kế hoạch tập đào tạo nhân viên bán thuốc thú y, mở lớp tập huấn bồi dưỡng thú y cơ sở, nhất là các huyện miền núi đảm bảo có thu nhập để họ an tâm công tác;
- Tiếp tục vận động các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.
- Tham gia thực hiện đề án: “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành Thú y giai đoạn 2012-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Cục Thú y tổ chức.
 


Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết