13:45 Thứ ba, 22/05/2018

Dự báo tình hình dịch hại cây trồng

Đăng lúc: Thứ ba - 14/04/2015 20:07
I. Tình hình sâu bệnh hại cây trồng thời gian qua 

1.     Trên lúa
          *Lúa Đông Xuân 2014 -  2015: Đến nay đã gieo sạ 26.610,3ha, giai đoạn sinh trưởng mạ - chín có xuất hiện một số đối tượng sau:
+ Tuyến trùng rễ phát sinh gây hại với diện tích 7ha, TLH 8 - 12%, lúa giai đoạn đẻ nhánh, tại Sông Hinh.
- Bệnh thối thân: 16ha, TLB 10 - 12%dảnh, lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng, tại huyện Tuy An và TP. Tuy Hòa.
- Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại với diện tích 270,16ha, TLH 7 - 70% dảnh, C1 - 7, trong đó có 248,55ha với TLB 7- 18%lá; 21,61ha với TLB 25 - 70%lá, lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng, tập trung tại TP. Tuy Hòa, Phú Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sông Cầu và Sông Hinh.
- Bệnh gạch nâu: 8ha, TLB 8 - 14%lá, bệnh gây hại trên lúa giai đoạn đòng tại huyện Tuy An.
- Bệnh đốm nâu: 24,7ha, TLB 6 - 12%lá, giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng, tại huyện Đồng Xuân và Sơn Hòa.
 - Rầy nâu phát sinh gây hại với 134,2ha, mật độ 800 - 7.000con/m2, trong đó 109,4ha mật độ 800 - 3.000con/m2, 24,8ha mật độ 3.500 - 7.000con/m2, rầy non - TT, lúa giai đoạn đòng - trổ, tại huyện Tuy An và Đông Hòa, trên giống IR 17494, TBR 1, OM 2695-2, PY 1, PY 2, ĐV 108, ML 213,….
- Chuột gây hại 9,6ha, TLH 2,3 - 6%dảnh, lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng, tại huyện Đồng Xuân và Tây Hòa.
Ngoài ra còn có xuất hiện: Sâu cuốn lá nhỏ, thối bẹ, rầy lưng trắng, bọ xít dài…gây hại nhẹ.

2. Cây trồng khác        
- Cây rau   
+ Cải xanh: Bọ nhảy gây hại 4ha, TLH 15 - 20%lá, giai đoạn phát triển thân lá tại huyện Tuy An.
+ Dưa leo: Bệnh sương mai gây hại rải rác với diện tích 2ha, TLB 2 - 10%lá; bệnh thán thư gây hại 1,5ha, TLB 10%lá, giai đoạn hoa - quả - thu hoạch, tại TP. Tuy Hòa.
+ Khổ qua: Bệnh đốm lá gây hại 0,7 ha, với tỷ lệ bệnh 4 - 10%lá, giai đoạn ra hoa - thu hoạch, tại TP. Tuy Hòa.
- Cây bắp: Sâu đục thân gây hại 3,5ha, TLH 2 - 4 %cây; rệp sáp gây hại 0,5ha với TLH 1%cây; bệnh khô vằn 1,2ha, TLB 2%cây, giai đoạn trổ cờ - thu hoạch tại huyện Phú Hòa.
- Cây đậu nành: Rầy xanh gây hại 3ha, mật độ 300con/m2, giai đoạn phát triển thân lá tại huyện Tuy An.
- Cây lạc: Sâu cuốn lá 1ha, mật độ 1con/m2; bệnh lở cổ rễ 1,5ha, TLB 4%, giai đoạn đẻ nhánh tại huyện Đồng Xuân.
- Cây dứa: Rệp sáp gây hại 4ha, TLH 4% cây; bệnh héo đỏ gây hại diện tích 6ha, TLH 4% cây, giai đoạn cây con - thu hoạch tại huyện Phú Hòa.
- Cây sắn
+ Bệnh đốm lá: 180ha, TLB 6 - 36% lá, ở giai đoạn phát triển củ -  thu hoạch, tại huyện Tây Hòa, Sông Hinh và Sơn Hòa.
+ Bệnh chổi rồng gây hại tại các huyện Sơn Hòa và Sông Hinh với diện tích 36ha, TLB: 3 - 10%cây, giai đoạn phát triển củ - thu hoạch.
- Cây mía
+ Bệnh đốm vòng gây hại 48ha, TLB 30 - 40% lá, ở các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hoà và Phú Hoà.
 + Sâu đục thân gây hại 44 ha, TLH 20 - 40% cây, giai đoạn vươn lóng - chín, tập trung ở huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh và Sơn Hòa.
+ Bệnh đỏ bẹ lá gây hại 3ha, TLB 4 - 12%lá, giai đoạn vươn lóng - chín tại huyện Sông Hinh và Phú Hòa.
+ Bệnh rượu lá gây hại 150ha, TLB 6 - 40%lá, giai đoạn vươn lóng - chín  ở Tây Hòa. Ngoài ra còn có bệnh thối đỏ… gây hại rải rác.
- Cây tiêu: Tuyến trùng gây hại 360ha, TLH 20 - 60%trụ, giai đoạn kiến thiết - kinh doanh; bệnh chết chậm 62ha, TLB 0,5 - 25%dây. Ngoài ra còn có bệnh thán thư, nấm tảo, bệnh chết nhanh… gây hại với tỷ lệ thấp ở giai đoạn kiến thiết - kinh doanh, tại huyện Tây Hòa.
- Cây mai: Bọ trĩ gây hại 4ha, TLH 3%lá; sâu tơ 0,5ha, mật độ 1,5con/2, giai đoạn phát triển thân lá tại TP. Tuy Hòa.
- Cây cao su: Bệnh phấn trắng, corynespora. phát sinh rải rác trên cao su giai đoạn kiến thiết - kinh doanh nhưng với tỷ lệ thấp.
- Cây dừa: Bọ dừa gây hại 864ha, TLH 30-40%cây, cấp A - C, giai đoạn cây con - cho quả, tại TX. Sông Cầu.

II. Dự kiến tình hình dịch hại trong thời gian tới 
- Cây lúa Đông Xuân: Rầy nâu tiếp tục phát sinh và phát triển gây hại nặng trên các giống nhiễm: IR 17494, TBR1, ĐV 108, OM 2695-2, PY1, PY2, …. Chuột có xu hướng gây hại tăng lên ở các vùng lúa giai đoạn đòng - trổ. Do sáng sớm còn có   sương mù nên cần chú ý bệnh đạo ôn gây hại trên cổ bông ở những vùng đang có bệnh trên lá, nhất là trên giống nhiễm và vùng bón thừa đạm. Bệnh lem thối hạt, thối thân, khô vằn gây hại cục bộ trà lúa sớm và chính vụ, bệnh sẽ gia tăng hại mạnh trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ. Các đối tượng khác như bọ xít hôi, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ... tiếp tục gây hại rải rác.
- Cây rau:  Các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, ruồi đục lá, bệnh thối củ, đốm lá, thán thư tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây bắp: Sâu đục thân, bệnh khô vằn vẫn còn gây hại trong giai đoạn cây con - thu hoạch.
- Cây mía: Sâu đục thân, rượu lá, đốm vòng… gây hại rải rác trong toàn tỉnh.
- Cây sắn: Bệnh đốm lá tiếp tục phát sinh và gây hại, bệnh chổi rồng sẽ gây hại trên các vùng sắn trồng sớm có sử dụng nguồn giống nhiễm bệnh. 
- Cây tiêu: Bệnh thán thư, bệnh chết chậm, tuyến trùng, nấm tảo, bệnh chết nhanh…….tiếp tục gây hại ở những vườn tiêu chăm sóc kém.
- Cây cao su: Bệnh phấn trắng, corynespora… tiếp tục gây hại ở giai đoạn kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
- Cây dừa: Bọ dừa tiếp tục gây hại và có xu hướng tăng diện tích và mức độ gây hại ở những vùng trồng dừa tuổi nhỏ, chăm sóc kém và không áp dụng các biện pháp phòng trừ.

III. Đề nghị biện pháp xử lý và các chủ trương cầ thiết 
- Tăng cường công tác điều tra, theo dõi và xử lý kịp thời các đối tượng dịch hại.
- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kiểm soát sự phát triển của rầy nâu, khoanh vùng các khu vực có mật độ cao và tổ chức phun trừ bằng thuốc đặc hiệu, khuyến cáo ND phun đúng kỹ thuật để tăng hiệu lực của thuốc. Riêng các vùng có mật độ rầy còn thấp thì tiếp tục theo dõi, tránh phun thuốc tràn lan dễ gây bộc phát rầy.
- Tập trung theo dõi, phát hiện sớm bệnh đạo ôn gây hại trên cổ bông và hướng dẫn ND xử lý bằng thuốc đặc hiệu. Khoanh vùng bệnh thối thân, thối bẹ, …và tiến hành xử lý để bảo vệ năng suất lúa.
- Duy trì công tác diệt chuột thường xuyên và liên tục bằng các biện pháp
- Theo dõi và quản lý bệnh chổi rồng và rệp sáp bột hồng hại sắn, tiêu hủy triệt để các thân cây sắn và tàn dư còn tươi của cây sắn ở các vùng đã bị bệnh, không dùng cây sắn bệnh làm giống.
- Cần chú ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên cây rau và sâu bệnh trên cây công nghiệp các loại./.
Tác giả bài viết: Người tổng hợp, Ths. Nguyễn Thanh Hiếu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết