00:45 Thứ sáu, 25/05/2018

Tổng kết các mô hình sản xuất lúa vụ Đông xuân 2012-2013

Đăng lúc: Thứ tư - 24/04/2013 23:46 - Người đăng bài viết: minhnhat
Được sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT, trong vụ đông xuân 2012-2013, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư đã triển khai xây dựng nhiều mô hình trình diễn. Việc triển khai này, một mặt vừa xây dựng mô hình theo hướng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, mặt khác vừa kết hợp với các công ty, đơn vị sản xuất và cung ứng giống, khảo nghiệm các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất cao và chất lượng tốt. Qua đó có thể chọn ra các giống lúa phù hợp để đưa vào cơ cấu sản xuất, góp phần nâng cao nhận thức của nông dân trong sản xuất lúa , đặc biệt là trong việc sử dụng giống đạt tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời làm phong phú thêm nguồn giống tại địa phương. Kết quả đạt được của các mô hình này rất khả quan:

 
 
Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa vụ Đông xuân 2012-2013  Ảnh: Minh Nhật
 
1. Mô hình: “Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng” của Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long
Trung tâm đã phối hợp với 02 xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ Tây huyện Tây Hòa thực hiện, với quy mô 40 ha, mỗi điểm 20 ha cho 226 hộ nông dân tham gia. Giống lúa cho thực hiện mô hình là những giống cấp xác nhận và chất lượng. Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% lượng giống gieo sạ, 30% phân bón, thuốc BVTV và được tham gia tập huấn kỹ thuật.
Phương thức canh tác lúa theo hệ thống thâm canh cải tiến (System of Rice Intensification - SRI) trong sản xuất lúa chất lượng có nguyên tắc cơ bản là không thường xuyên giữ nước ở chân ruộng như cách trồng lúa nước truyền thống, làm giảm thiểu lượng khí thải độc hại thoát ra từ đồng ruộng. Đồng thời, phương thức này cũng giúp cây lúa mọc khỏe và cho năng suất cao, tiết kiệm giống, tiết kiệm nước tưới, giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng nghĩa với việc giảm chi phí đầu tư cho nông dân. Đây là một chương trình mang tính kế thừa và định hướng lâu dài, một mặt vừa tăng cường tuyên truyền vận động nông dân sạ lúa theo hàng để cho hiệu quả kinh tế cao, mặt khác du nhập một số giống lúa có chất lượng gạo khá tốt để làm phong phú thêm nguồn giống tại địa phương, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng của người dân trong tỉnh và tiến tới sản xuất lúa hàng hóa.
Mô hình đã tổ chức hội thảo đầu bờ tại điểm trình diễn xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa cho 100 nông dân các huyện Tuy An, Phú Hòa, Đông Hòa và Tây Hòa tham gia. Qua kết quả đánh giá của nông dân và chính quyền địa phương, đây là mô hình rất có hiệu quả, tăng năng suất lúa cao hơn đối chứng từ 5-7 tạ/ha và làm thay đổi dẫn tập quán sản xuất lúa của nông dân: sạ từ 180kg/ha xuống còn 100-120kg/ha; giảm lượng phân đạm, thuốc BVTV, đặc biệt hơn cả là hướng đến dùng giống lúa chất lượng, cấp xác nhận để sản xuất.

 
 
Hội thảo mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa
       tại xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa           Ảnh: Minh Nhật

2. Mô hình cánh đồng mẫu - một bước tiến mới trong sản xuất lúa tại Phú Yên:
Thực hiện tại 02 xã là Hòa Kiến 2, TP Tuy Hòa và xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, mỗi điểm xây dựng trình diễn 20ha. Giống đưa vào thực hiện mô hình là giống cấp nguyên chủng và xác nhận như: VND 95-20, ML213, PY2. Đây là mô hình liên kết giữa 4 nhà, tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu lúa hàng hóa chất lượng cao, kết quả ban đầu mang lại nhiều lợi ích cho nông dân, ngoài việc tiết kiệm các chi phí đầu vào do áp dụng các phương pháp canh tác lúa cải tiến như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư với giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Nông dân tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 100% giống và 30% phân bón và thuốc BVTV; được tập huấn kỹ thuật mới. Bình quân toàn mô hình đạt năng suất đạt trên 75 tạ/ha, cao hơn đối cứng 5 tạ/ha, cụ thể giống VND 95-20 năng suất đạt 75 tạ/ha, giống PY2 đạt 78 tạ/ha và giống ML213 đạt trên 80 tạ/ha. Tại điểm mô hình HTX Hòa Trị 2, huyện Phú Hòa có những hộ như hộ ông Phan Ngọc Thơ, hộ ông Phạm Mạnh Trường và hộ bà Nguyễn Thị Anh đạt năng suất lên đến 100 tạ/ha.
3. Khảo nghiệm một số giống lúa lai:
- Giống lúa lai SYN6 của Công ty Cổ phần vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang phân phối. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư phối hợp với Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang hỗ trợ 100% cho nông dân tham gia trình diễn, với quy mô 0,6ha, tại các xã An Thạch, huyện Tuy An; xã Sơn Giang, huyện Đồng Xuân; xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa và TT La Hai, huyện Đồng Xuân. Mô hình đã tổ chức tham quan, hội thảo đầu bờ tại 02 điểm TT La Hai và xã An Thạch cho 40 nông dân tham gia. Qua theo dõi, giống Syn6 có số hạt chắc trên bông lớn, khả năng nuôi hạt rất tốt, tỷ lệ lép thấp hơn so với các giống lúa thuần khác trong cùng khu vực cùng thời kỳ trỗ từ 5 -10%. Năng suất thực thu của Syn6 cao hơn các giống lúa thuần từ 10-15 tạ/ha, Đây là giống lúa lai có năng suất cao trên địa bàn tỉnh ta.
- Giống lúa lai Đắc ưu 11 của Công ty cổ phần vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang: Được triển khai tại 02 xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa và xã Sơn Giang, huyện Đồng Xuân, với quy mô 0,5 ha, nông dân tham gia được Công ty hỗ trợ 100% giống. Giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận vào tháng 11 năm 2009. Thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân: 110-115 ngày. Giống có dạng hình đẹp, sinh trưởng khỏe, cây cao trung bình, chống đỗ ngã khá, có khả năng thích ứng rộng. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư phối hợp với Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang tổ chức hội thảo đầu bờ tại điểm trình diễn xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh cho 50 nông dân tham gia. Theo kết quả đánh giá bước đầu, năng suất đạt 88,7 tạ/ha và đây là giống có khả năng chống chịu một số sâu bệnh.
- Giống lúa lai Xuyên Hương 178: Là giống lúa lai 3 dòng do công ty Giống cây trồng kỹ thuật cao Long Bình-Tứ Xuyên- Trung Quốc nghiên cứu lai tạo và được Công ty CP Giống Cây trồng Miền Nam đưa vào nhập nội sản xuất từ năm 2010. Trung tâm Khuyến nông –Khuyến ngư phối hợp với Công ty CP Giống Cây trồng Miền Nam hỗ trợ 100% giống cho nông dân tại xã Hòa Kiến TP Tuy Hòa tham gia, với quy mô 0,5ha. Mô hình đã tổ chức hội thảo đầu bờ cho 120 nông dân tham gia, qua đánh giá năng suất đạt 78 tạ/ha.
4. Khảo nghiệm một số giống lúa thuần chất lượng cao.
- Giống lúa TBR36, TBR45 của Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình: được triển khai và trồng thí điểm tại 02 xã An Thạch, huyện Tuy An và Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, với quy mô 02 ha, mỗi điểm 01 ha. Nông dân tham gia được Công ty hỗ trợ 100% giống. Đây là 02 giống lúa thuần, năng suất cao, chất lượng gạo tốt. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư đã phối hợp với Công ty giống cây trồng Miền Trung và Tây nguyên tổ chức hội thảo đầu bờ tại điểm trình diễn xã An Thạch, huyện Tuy An cho 80 nông dân tham gia. Qua đánh giá của nông dân đây là giống có năng suất cao, trung bình đạt trên 80 tạ/ha, Tiêu biểu hộ ông Thiều Quốc Hương đạt trên 85 tạ/ha. Bên cạnh đó đây cũng là giống lúa chất lượng, rất được nhiều bà con đăng ký tham gia vào những vụ tiếp theo.
- Giống lúa Hoa ưu 109 của Tổng công ty CP cây trồng và con nuôi Ninh Bình: được triển khai tại 02 xã An Thạch, huyện Tuy An và Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, với quy mô 01 ha, mỗi điểm 0,5 ha. Nông dân tham gia được Công ty hỗ trợ 100% giống. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư đã phối hợp với Tổng Công ty giống cây trồng và con nuôi Ninh Bình tổ chức hội thảo đầu bờ tại điểm trình diễn xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa cho 80 nông dân tham gia. Qua đánh giá của nông dân đây là giống có năng suất tương đối cao và có khả năng chống chịu tốt, đặc biệt là chịu úng. Trong thời gian sinh trưởng và phát triển, tại điểm trình diễn xã Hòa Hiệp Bắc bị ngập úng 02 lần, tuy nhiên lúa vẫn sinh trưởng phát triển tốt, năng suất trung bình đạt 74 tạ/ha, Tiêu biểu có hộ đạt trên 83 tạ/ha.
Đây là những giống lúa có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh nhà, từng bước nâng cao nhận thức trong nông dân, hướng đến chuyển đổi cơ cấu giống, tăng năng suất, chất lượng lương thực, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đem lại lợi ích cho bà con nông dân, ngày một đưa các giống lúa lai vào sản xuất đại trà, gần gủi với bà con nông dân hơn. Trong những năm tiếp theo, Trung tâm tiếp tục triển khai, nhân rộng ra nhiều địa phương khác, đặc biệt là những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa xứng đáng với vai trò tiên phong trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và luôn là người bạn đồng hành cùng với bà con nông dân.
 
Tác giả bài viết: Hồ Văn Nhân - Trung tâm KNKN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết