01:06 Thứ sáu, 25/05/2018

Chỉ đạo chuẩn bị và sản xuất vụ Hè Thu 2016

Để chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ Hè Thu 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị thuộc Sở có liên quan triển khai thực hiện các nội dung chính sau: