04:02 Thứ năm, 24/05/2018

Kết quả phát triển Nông nghiệp, nông thôn năm 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 04/01/2016 03:38
Năm 2015 ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phát triển gắn với tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giá trị sản xuất Nông lâm thủy sản (giá SS năm 2010) ước đạt 10.165 tỷ đồng, duy trì được tăng trưởng cao hơn năm trước (khỏang 3,3%).

          Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ngành Nông - Lâm - Thủy sản bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 5,4%/năm, đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh đảng bộ lần thứ XV. Cơ cấu kinh tế ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, chiếm tỷ trọng khoảng 21,9% trong tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (giảm phù hợp với xu hướng 1,1% so với năm 2014). Cụ thể một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

          Giá trị sản phẩm thu được trên đơn vị diện tích canh tác năm 2015 (ước tính theo giá thực tế): bình quân thu được trên 1ha đất trồng trọt đạt khoảng 70 triệu đồng/ha (tăng khoảng 10,6% triệu đồng so với năm 2014); giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha mặt nước nuôi trồng thủy sản ước đạt 640 triệu đồng/ha (tăng 3,3%); thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn ước đạt khoảng 25 triệu đồng/người, tăng 11,3% so với năm 2014 (22,45 triệu đồng/người).

          Tiếp tục nâng cao về năng suất, sản lượng, chất lượng một số cây trồng chủ lực như: sản lượng lương thực có hạt ước đạt 39,9 vạn tấn (tăng 3,1% so với năm 2014), trong đó năng suất lúa bình quân đạt khoảng 66,1 tạ/ha (tăng 2,0 tạ/ha); sản lượng mía cây đạt hơn 1,5 triệu tấn, năng suất bình quân (NSBQ) đạt khỏang 617,1 tạ/ha; sản lượng sắn củ đạt 39,7 vạn tấn (tăng 12,2%), NSBQ đạt khỏang 184 tạ/ha (tăng 2,6 tạ/ha); sản lượng hồ tiêu đạt 1.286 tấn tăng 8,9%, NSBQ đạt 26,8 tạ/ha (tăng 3,6 tạ/ha),… đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất của các nhà máy chế biến công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

          Chăn nuôi gia súc gia cầm nhìn chung phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, tỷ lệ tiêm phòng vaccin lỡ mồm long móng đạt cao > 90%; đàn trâu bò hơn 180.000 con giảm 0,5% (trong đó bò lai chiếm 68,1% tăng 0,9% so năm 2014), đàn lợn gần 115.000 con tăng 3,7%, đàn gia cầm 3,67 triệu con tăng 2,0%, sản lượng thịt hơi gia súc - gia cầm xuất chuồng đạt khoảng 39.870 tấn tăng 3,2%, trứng gia cầm 183 triệu quả tăng 5,0%;

        Trong lĩnh vực thủy sản: Nuôi trồng tuy gặp khó khăn vì dịch bệnh tôm xảy ra trên diện rộng, giá tiêu thụ tôm thịt giảm thấp; nhưng khai thác thủy sản được mùa nhờ thời tiết biển thuận lợi nên giá trị sản xuất thủy sản duy trì được mức tăng cao hơn năm trước (4,4%); trong đó chú trọng về khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi; phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm.

       Trong lâm nghiệp: Sản lượng thu hoạch gỗ rừng trồng đạt khoảng 40.000 m3 (tăng 61,0%); công tác bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, tạo điều kiện thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển rừng kinh tế theo hướng thâm canh, dự ước trồng rừng tập trung khoảng 4.000ha, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 39% (tăng thêm 1 điểm % so với năm 2014).

      Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh nâng lên 95,32% (tăng thêm 1,32% so năm 2014);

    Về xây dựng nông thôn mới, tính đến 10/12/2015 có 11 xã được UBND Tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới và đang bình xét thêm 6 xã có hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ước tính đến cuối năm 2015 toàn tỉnh Phú Yên có 17/88 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt được/xã là 14,07 tiêu chí (tăng 3,76 tiêu chí/xã so với năm 2014) và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.Nhìn chung sản xuất nông - lâm nghiệp và thuỷ sản tuy tăng trưởng khá, nhưng chưa bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành còn chưa hợp lý, tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp còn cao (ước năm 2015 khoảng 68,6%). Công nghệ khai thác và bảo quản sản phẩm thuỷ sản đánh bắt cơ bản còn lạc hậu, phí tổn chuyến biển cao, hiệu quả trên chuyến biển đạt thấp; công tác phòng, chống dịch bệnh có tiến bộ, tuy nhiên dịch bệnh năm 2015 vẫn còn ở mức cao, đặc biệt Bệnh Rệp sáp bột hồng xuất hiện lần đầu tiên tại Phú Yên đã gây hại gần 380ha sắn; việc cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản chưa được kiểm soát 100%; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp còn ít, chưa tạo ra bước đột phá về năng suất và chất lượng; công tác thông tin, phổ biến dự báo ngư trường, nguồn lợi phục vụ cho đánh bắt thủy sản xa bờ và dự báo thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông, thuỷ sản chưa đạt hiệu quả cao./.
Tác giả bài viết: Trương Thị Thúy Vân, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết