20:09 Thứ bảy, 17/03/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 18/02/2015 02:04 - Người đăng bài viết: minhnhat
Sản xuất Nông lâm ngư nghiệp năm 2014 vượt qua khó khăn và đạt mức tăng trưởng khá

Năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, hạn hán xảy ra trên diện rộng, giá cả đầu vào của sản xuất biến động phức tạp, nhất là giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao, giá cả tiêu thụ nông sản không ổn định, thị trường đầu ra bị thu hẹp… đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất nông lâm ngư nghiệp và đời sống của nông dân trong tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nông dân, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả đáng kể:

Duy trì tăng trưởng kinh tế ngành, Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp năm 2014 (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt khoảng 9.832 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thực hiện năm 2013; cụ thể: Nông nghiệp 6.519,6 tỷ đồng tằng 3,8% (trong đó: trồng trọt 4.521 tỷ đồng tăng 1,8%, chăn nuôi 1.604 tỷ đồng tăng 10,1%, dịch vụ 395 tỷ đồng  tăng 3,1%); lâm nghiệp 99,7 tỷ đồng tăng 0,6%; thủy sản 3.213 tỷ đồng tăng 0,4% (trong đó: nuôi trồng và SX giống 1.580 tỷ đồng tăng 4,7%, khai thác 1.633 tỷ đồng giảm 3,4% so với năm 2013).
Tiếp tục nâng cao về năng suất, sản lượng, chất lượng một số cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực như:
Giá trị sản phẩm thu được trên đơn vị diện tích canh tác năm 2014 (ước tính theo giá thực tế): Giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1ha đất trồng trọt đạt gần 64,5 triệu đồng (tăng khoảng 5 triệu đồng so với năm 2013); Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha mặt nước nuôi trồng thủy sản ước đạt 580 triệu đồng (tăng khoảng 37 triệu đồng so năm 2013);

Về trồng trọt: Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 38,7 vạn tấn (tăng 0,2% so với năm 2013), trong đó năng suất lúa bình quân đạt khoảng 64,1 tạ/ha (tăng 1,2 tạ/ha); sản lượng mía cây đạt 1,62 triệu tấn (tăng 7,6%), NSBQ đạt khỏang 61,8 tấn/ha (tăng 0,8 tấn/ha); sản lượng sắn củ đạt 35,6 vạn tấn, NSBQ khỏang 18,2 tấn/ha (tăng 1,2 tấn/ha); sản lượng cây hồ tiêu đạt 1.113 tấn tăng 6%, NSBQ đạt 2,41 tấn/ha… đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đáp ứng cơ bản nguyên liệu cho sản xuất của các nhà máy chế biến công nghiệp;

Về chăn nuôi: Nhìn chung phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, đã phát hiện và khống chế ngay ổ dịch cúm gia cầm xuất hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh (khoảng 2.000 vịt tại thôn Thạch Tuân 2 - xã Hòa Xuân Đông - huyện Đông Hòa), tỷ lệ tiêm phòng vaccin LMLM đạt cao > 90%; đàn trâu bò khoảng 181.000 con giảm 0,6% (trong đó bò lai chiếm 67,2% tăng 4,7% so năm 2013), đàn lợn 111.810 con tăng 4,0%, đàn gia cầm 3,6 triệu con tăng 4,8%, sản lượng thịt hơi đạt khoảng 38,6 ngàn tấn tăng 8,3%, trứng gia cầm 174 triệu quả tăng 25,2%;

Về thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ được giá, nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi phù hợp hơn nên năng suất tăng so với năm trước([1]), trong đó một số hộ nuôi tôm thẻ thâm canh đạt năng suất cao (hạ triều khoảng 7 tấn/ha, cao triều khoảng 18 tấn/ha), năng lực sản xuất và chất lượng con giống sản xuất trong tỉnh ngày càng nâng cao([2]).

Về lâm nghiệp: Công tác bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, tạo điều kiện thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển rừng kinh tế theo hướng thâm canh, trồng rừng tập trung năm 2014 đạt 4.800ha([3]) tăng 40,6% so với năm 2013, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng trên toàn tỉnh lên 38% (tăng 0,9 điểm % so với năm 2013).

Về Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới, tính đến ngày 20/12/2014, toàn tỉnh đạt bình quân 10,31 tiêu chí/xã tăng 2,35 tiêu chí/xã so với cuối năm 2013, trong đó: có 01 xã (Bình Kiến - TP Tuy Hòa) đạt 19/19 tiêu chí, 03 xã đạt 17 tiêu chí (Hòa Quang Bắc, Hòa Trị, Hòa Tân Tây), 4 xã đạt 16 tiêu chí (Hoà Thắng, Hoà An, Bình Ngọc, Xuân Cảnh), 5 xã đạt 15 tiêu chí... Việc triển khai Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tiếp tục được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, năm 2014 đã xây dựng được 512km đường, cộng dồn sau 2 năm đã thực hiện được 892,27km/tổng khối lượng xi măng 140.393 tấn, nâng tỷ lệ hiện trạng đường nông thôn được bê tông hóa và nhựa hóa từ 21,8% lên gần 56% (1.496km/2.675km), tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và phát triển kinh tế.
 
Về phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đạt được kết quả bước đầu, đã phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan mở được 50 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 1.500 lao động nông thôn, bao gồm các nghề: kỹ thuật trồng lúa nước, sản xuất lúa giống, kỹ thuật trồng nấm, kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm,kỹ thuật trồng và khai thác mủ cao su, trồng và chăm sóc cây hồ tiêu. Phối hợp với Trường Trung học Thủy sản II - TP Hồ Chí Minh mở 02 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ cho 255 thuyền trưởng và 45 máy trưởng tàu cá hạng IV đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá tàu cá.
Nhìn chung công tác đào tạo nghề nông nghiệp cơ bản đã giúp người lao động áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất để tiết kiệm được chi phí, hiệu quả và thu nhập tăng lên so với trước khi được đào tạo chỉ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống.
 
Về Tổ chức sản xuất, vận động chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp: Về kinh tế tập thể, toàn tỉnh có 93 HTX Nông nghiệp (92 HTX NN, 1 HTX Diêm nghiệp) và 01 Liên hiệp HTX đang hoạt động. Sơ kết 3 năm qua số HTX hoạt động có hiệu quả đạt thấp (6 HTX loại tốt, 38 HTX loại khá); phần lớn hoạt động kinh doanh của HTX còn nhỏ lẻ chưa liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp và đối tác khác. Có 11 Tổ hợp tác đăng ký hoạt động lĩnh vực sản suất và dịch vụ nông nghiệp. Quy mô Tổ hợp tác còn nhỏ, vốn tài sản ít, hiệu quả không cao.
 
 Đã thành lập 55 Tổ/đội ngư dân đoàn kết sản xuất khai thác hải sản trên biển với 336 tàu/3.145 lao động. Các Ngân hàng thương mại đã tiếp cận các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn thuộc đối tượng theo Nghị định 67 và tổ chức cho 22 khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp đi tham quan qui trình đóng tàu vỏ sắt tại Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin (tỉnh Khánh Hòa) và tham dự buổi giới thiệu về nghiệp vụ thuyền viên tại Đại học Nha Trang. 
 
Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu  năm 2015
Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh.
Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) nông- lâm- ngư nghiệp đạt 10.140 tỷ đồng tăng 3,9% so với năm 2014, trong đó: trồng trọt 4.620 tỷ đồng tăng 2,1%, chăn nuôi 1.633 tỷ đồng tăng 5,4%, dịch vụ nông nghiệp 440 tỷ đồng tăng 7,7%, lâm nghiệp 104 tỷ đồng tăng 4,3% và thuỷ sản 3.343 tỷ đồng tăng 4,0% so với năm 2014.
Sản lượng lương thực có hạt 388.000 tấn, tăng 0,2% so năm 2014, trong đó lúa 363.000 tấn giảm 0,6%, bắp 25.000 tấn tăng 14%.

Cây mía: 23.000ha (giảm 10%), NSBQ 67 tấn/ha (tăng 5,2 tấn/ha), sản lượng 1.541.000 tấn.

Cây sắn: 18.000ha (kéo giảm 12,2%), NSBQ 20 tấn/ha (tăng 1,8 tấn/ha), sản lượng 360.000 tấn.

Cây hồ tiêu: 730ha (tăng 30ha), NSBQ 2,5 tấn/ha kinh doanh, sản lượng 1.500 tấn.
 
Chăn nuôi, tiếp tục phát triển đàn trâu, bò 189.000 con (tăng 2,8%), đàn heo 115.000 con (tăng 3,8%), đàn gia cầm 3,6 triệu con (100%), sản lượng thịt hơi 38.800 tấn (tăng 4,9%), trứng gia cầm 180 quả trứng (tăng 9,1%).

Lâm nghiệp, trồng rừng tập trung 4.000ha, khai thác gỗ, củi rừng trồng 30.000m3, giao khoán bảo vệ rừng 33.000ha; chăm sóc rừng trồng khoảng 13.000ha.

Thuỷ sản, tổng sản lượng 60.550 tấn (tăng 1,8%), trong đó đánh bắt 49.700 tấn (tăng 1,4%), trong đó sản lượng cá ngừ đại dương 5.500 tấn (tăng 36,5%); sản lượng nuôi trồng 10.850 tấn (tăng 3,4%), trong đó: tôm hùm 680 tấn (tăng 8%).
 
 

 
 
 

Tác giả bài viết: Trương Thị Thúy Vân - Sở NN và PTNT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết