01:01 Thứ sáu, 25/05/2018

Thông tin nông nghiệp năm 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 07/01/2015 20:15
Sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản năm 2014 tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức như diễn biến tình hình Biển Đông, thời tiết nắng hạn kéo dài, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi tuy có giảm hơn năm trước những vẫn ở mức cao, giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, trong khi chi phí đầu vào của sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng cao, đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển, sản xuất kinh doanh và đời sống nông ngư dân trong tỉnh. Nhưng với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của lãnh đạo tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời nên tình hình phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT cơ bản ổn định và có mặt phát triển.
      - Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp năm 2014 (tính theo giá so sánh năm 2010) ước đạt khoảng 9.796 tỷ đồng đạt 98,7% so với kế hoạch đề ra (9.928 tỷ đồng) và tăng 2,2% so với năm 2013. Trong đó: Nông nghiệp ước đạt 6.484 tỷ đồng tăng 3,2% (Trồng trọt đạt 4.526 tỷ đồng tăng 1,9%, chăn nuôi 1.549 tỷ đồng tăng 6,3%, dịch vụ NN 409 tỷ đồng tăng 6,6%); Thuỷ sản 3.213 tỷ đồng tăng 0,4% (Nuôi trồng đạt 1.565 tỷ đồng tăng 3,7%, khai thác đạt 1.648 tỷ đồng giảm 2,5%), lâm nghiệp 100 tỷ đồng tăng 0,6%.

       - Về tốc độ tăng trưởng GRDP trong lĩnh vực Nông lâm thủy sản năm 2014 (tính theo giá so sánh năm 2010 và quy đổi về giá cố định năm 1994) tăng khoảng 1,8% so với năm 2013 (dự ước GRDP chiếm xấp xỉ 50% GTSX). Ước tính bình quân giai đoạn 2011- 2014: tính theo giá cố định 1994 tăng khoảng 4,1%/năm (đạt so với chỉ tiêu NQ Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đề ra từ 3,5% – 4,0%/năm); tính theo giá so sánh năm 2010 ước tăng bình quân khoảng 4,5% (đạt vượt so với chỉ tiêu NQ Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đề ra từ 3,0% - 3,4%/năm).

      - Diện tích gieo trồng (DTGT) 9 tháng đầu năm cây hàng năm các loại đạt khoảng 137,5 ngàn ha giảm 0,9% so với cùng kỳ (trong đó cơ cấu cây trồng gồm: Cây lúa chiếm 40,9% giảm 1,9%, cây sắn chiếm 14,9% giảm 5,6%, cây mía chiếm 18,5% tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước). Dự ước thực hiện cả năm tổng DTGT các cây trồng chủ yếu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 141 ngàn ha giảm 1,6% so với năm 2013.
Tác giả bài viết: Trương Thị Thúy Vân,Sở NN và PTNT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết